Kontakt z nami

 

Siedziba redakcji Gazety Wawerskiej:

Stowarzyszenie „Razem dla Wawra”

ul. Lucerny 77

04-612 Warszawa

tel. +48 697-030-782

 

Wydawca Gazety Wawerskiej:

Nasze Maluchy Sp. z o.o.

ul. Jerzego Antoniewicza 42

15-166 Białystok

Nr rachunku bankowego: 48 2130 0004 2001 0599 7713 0001