Kategoria: Zerzeń

O wycince lasu przy Lucerny

Od wczoraj trwa wycinka drzew i krzewów na części lasu u zbiegu ulic Lucerny i Trakt Lubelski. Las ten jest własnością m.st. Warszawy i zarządzany jest przez Lasy Miejskie w Warszawie. Zaniepokojony tą wycinką zasięgnąłem informacji na ten temat bezpośrednio w Lasach Miejskich. Wycinka z jednej strony wpisuje się w modny ostatnio trend wycinania drzew

Dobry moment na przygotowanie budowy Lebiodowej

Ulica Lebiodowa w chwili obecnej jest dość mocno uczęszczaną ulicą. Bezpośrednia okolica ulicy Lebiodowej jest stosunkowo szybko zabudowywana, co zdecydowanie zwiększyło znaczenie tej ulicy w ostatnich latach. Ulica ta służy również do komunikacji ponadosiedlowej tj. łączy ze sobą osiedle Zerzeń i osiedle Sadul. Lebiodowa jest jednocześnie niezwykle wąską ulicą – nie jest możliwe wyminięcie się

Zmiany bieżące w komunikacji miejskiej w Zerzniu

W dniu 28 października  po godzinie 19:00 otwarty zostanie tunel w Międzylesiu. W związku z tym 29 października nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej. Linia 119 pojedzie ulicą Mrówczą i przez tunel do Wiśniowej Góry, a linia 147 pojedzie przez tunel do pętli Torfowa w Starej Miłosnej. Linia 305 pojedzie bez zmian do krańca PKP Międzylesie.

Cisza w sprawie północnego odcinka Traktu

Nie ulega wątpliwości, że ulica Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej jest w fatalnym stanie i wymaga gruntownego remontu. Jest to jednak jedyny odcinek Traktu Lubelskiego, odnośnie którego nie ma w dalszym ciągu żadnych konkretnych planów modernizacyjnych czy remontowych.

Zaniechana budowa przy Trakcie Lubelskim ciagle niezabezpieczona

Na działce nr 43/5 z obrębu 3-13-03 znajdują się pozostałości zaniechanej budowy wielorodzinnego budynku komunalnego. Są to bardzo głębokie fundamentów tego niedoszłego budynku. Fundamenty te zalane są wodą i nie są w żaden sposób zabezpieczone przed dostępem. Nie ma nawet prowizorycznego ogrodzenia. Miejsce to nie jest również w żaden sposób oświetlone po zmroku. Ewidentnie stanowi

Kulawa odpowiedź w sprawie siłowni w lesie

O zażenowaniu części mieszkańców nową siłownią plenerową w lesie pisałem we wpisie: Siłownia w lesie przy Lucerny – czy wystarczająco użytkowa? Na prośbę mieszkańców poprosiłem wtedy Zarząd Dzielnicy o wyjaśnienia, tj. o wytłumaczenie dlaczego akurat taki rodzaj siłowni tam powstał mimo iż w projekcie budżetu partycypacyjnego był inny, jak dużo ta siłownia kosztowała i  jak