Tag: Bronowska

Jest rezerwa na Jeziorową do Bronowskiej

O sprawie brakującego odcinka ulicy Jeziorowej łączącego tę ulicę z ul. Bronowską pisałem we wpisach „Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej?” oraz „Co z rezerwą terenu pod ulicę łączącą Jeziorową z Bronowską?„. Nad faktem braku chęci wybudowania tego brakującego odcinka ulicy mogę co najwyżej ubolewać – Zarząd Dzielnicy pozostaje głuchy na argumenty

Dobry moment na docelowe rozwiązania dla Bronowskiej

Układ drogowy w rejonie skrzyżowań ulicy Trakt Lubelski z ulicami Bronowską i Kombajnistów oraz sama ulica Bronowska zdecydowanie wymagają poprawy. Głównym problemem są niedogodności w poruszaniu się w tym rejonie z uwagi na bliskie sąsiedztwo tych dwóch skrzyżowań, stan ulicy Bronowskiej i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Co z rezerwą terenu pod ulicę łączącą Jeziorową z Bronowską?

O sprawie poszerzenia zakresu budowy ulicy Jeziorowej o odcinek do ulicy Bronowskiej pisałem we wpisie: Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej? Wnioskowałem wtedy o odpowiednie poszerzenie planowanej inwestycji związanej z budową kanalizacji w tej ulicy oraz budową samej ulicy (Interpelacja nr 51(56) z dnia 17.06.2015 w sprawie poszerzenia zakresu budowy ul. Jeziorowej

Bronowska do zrobienia

Ulica Bronowska stanowi ważny ciąg komunikacyjny w dzielnicy Wawer, a natężenie ruchu jest tam stosunkowo duże (i mam wrażenie, że coraz większe!). Nawierzchnia tej ulicy oraz istniejący wąski chodnik są mocno zniszczone.

Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej?

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2016 przewidziane zostały środki finansowe na zadanie pn. „Budowa ul. Jeziorowej”. Zakres tego zadania, zgodnie z opisem wydatku inwestycyjnego w załączniku dzielnicowym do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok dla dzielnicy Wawer obejmuje „opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul.