Tag: Jeziorowa

Czy budowa Jeziorowej została porzucona?

Od kilku tygodni nic się nie dzieje na placu budowy ulicy Jeziorowej. Firma wykonawcza wykonała część odwodnienia (podobno w takim zakresie w jakim nie będzie on kolidował z przyszłą kanalizacją i wodociągami) i wyprowadziła się z placu budowy. Jeziorowa jest obecnie rozkopana, dziury są zaledwie prowizorycznie zasypane gruzem, który został już zresztą rozjeżdony i wypłukany.

Czy pompownia przy Jeziorowej będzie śmierdziała?

Na łuku ulicy Jeziorowej, tuż przy szeregowej zabudowie mieszkaniowej, w miejscu istniejącego lokalnego placu zabaw, wybudowana zostanie pompownia tłocząca ścieki w górę sieci kanalizacyjnej. Można zapoznać się już z obwieszczeniem z dnia 10.06.2016 dotyczącym lokalizacji tej pompowni jako inwestycji celu publicznego. Nie będzie to pierwsza pompownia zlokalizowana bezpośrednio obok budynków mieszkalnych – jest takich dużo

Jest rezerwa na Jeziorową do Bronowskiej

O sprawie brakującego odcinka ulicy Jeziorowej łączącego tę ulicę z ul. Bronowską pisałem we wpisach „Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej?” oraz „Co z rezerwą terenu pod ulicę łączącą Jeziorową z Bronowską?„. Nad faktem braku chęci wybudowania tego brakującego odcinka ulicy mogę co najwyżej ubolewać – Zarząd Dzielnicy pozostaje głuchy na argumenty

Co z rezerwą terenu pod ulicę łączącą Jeziorową z Bronowską?

O sprawie poszerzenia zakresu budowy ulicy Jeziorowej o odcinek do ulicy Bronowskiej pisałem we wpisie: Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej? Wnioskowałem wtedy o odpowiednie poszerzenie planowanej inwestycji związanej z budową kanalizacji w tej ulicy oraz budową samej ulicy (Interpelacja nr 51(56) z dnia 17.06.2015 w sprawie poszerzenia zakresu budowy ul. Jeziorowej

Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej?

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2016 przewidziane zostały środki finansowe na zadanie pn. „Budowa ul. Jeziorowej”. Zakres tego zadania, zgodnie z opisem wydatku inwestycyjnego w załączniku dzielnicowym do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok dla dzielnicy Wawer obejmuje „opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul.