Tag: Kombajnistów

Chodnik w Kombajnistów nie od strony posesji

Niestety nie podjęto wysiłku, aby wybudować chodnik po północnej, a nie po południowej stronie ulicy Kombajnistów. W odpowiedzi Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 13 czerwca br. na interpelację Radnego Rafała Czerwonki w sprawie zmiany ukształtowania projektowanego chodnika w ulicy Kombajnistów przeczytać można, iż taka zmiana nie jest możliwa.

Nadchodzą zmiany na Kombajnistów

W bieżącym roku będzie się trochę działo na ulicy Kombajnistów. Po pierwsze, MPWiK planuje wybudować tu w końcu kanalizację, która będzie służyła do odprowadzania ścieków, i to nie tylko z posesji przy tej Kombajnistów, ale również z posesji przy ulicy Wiązanej (wszystkich posesji na północ od Wiązanej 11). Po budowie kanalizacji, odtworzona zostanie jezdnia tej

Dobry moment na docelowe rozwiązania dla Bronowskiej

Układ drogowy w rejonie skrzyżowań ulicy Trakt Lubelski z ulicami Bronowską i Kombajnistów oraz sama ulica Bronowska zdecydowanie wymagają poprawy. Głównym problemem są niedogodności w poruszaniu się w tym rejonie z uwagi na bliskie sąsiedztwo tych dwóch skrzyżowań, stan ulicy Bronowskiej i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Bronowska do zrobienia

Ulica Bronowska stanowi ważny ciąg komunikacyjny w dzielnicy Wawer, a natężenie ruchu jest tam stosunkowo duże (i mam wrażenie, że coraz większe!). Nawierzchnia tej ulicy oraz istniejący wąski chodnik są mocno zniszczone.