Tag: MPZP

Miasto chce chronić Zakole Wawerskie

Urzędnicy miejscy zwrócili się z prośbą do dzielnicy Wawer o opinię na temat przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Zakole Wawerskie. Obszar ten obejmuje 161 hektarów.