Tag: Mydlarska

Miłość sąsiedzka

W trudnych chwilach jako naród zawsze potrafiliśmy się jednoczyć. Jednak gdy tylko zagrożenie lub kryzysowa sytuacja znika, zanika też nasza jedność i tworzą się podziały. Dzisiaj też jesteśmy podzieleni. Widać to także jak w soczewce na przykładzie Wawra. Ostatnio podzieliła nas kwestia tuneli pod torami kolejowymi, czy też sprawa realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy. Przykładów jest

Mydlarska zastawiona

Mydlarska to ulica, która jest takim lokalnym szkieletem komunikacyjnym osiedla Sadul. Jest wystarczająco szeroka, ma równą nawierzchnię odtworzoną po budowie kanalizacji, ma także chodnik po jednej stronie na całej swojej długości, co nie jest takim oczywistym dobrodziejstwem wśród wawerskich ulic. Jedynym problemem ul. Mydlarskiej pozostaje to, że jest ona zastawiona samochodami.

Najgorsza miejska droga w osiedlu Sadul

Ulica Mydlarska, odchodząca od głównej nitki Mydlarskiej pomiędzy Mydlarską 15a i Mydlarską 17 jest obecnie najgorszą drogą w osiedlu Sadul. Najgorszą w tym sensie, że najbardziej zaniedbaną. Znamienne jest to, że najbardziej zaniedbany odcinek drogi przy Mydlarskiej 17 jest własnością miasta.

Parking przy Klubie Kultury Zastów w przyszłym roku

Wygląda na to, że problem braku możliwości parkowania przy Klubie Kultury Zastów zostanie rozwiązany w przyszłym roku. W piśmie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 2 listopada 2015 roku przekazującym stanowisko Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23 października 2015 roku w tej sprawie zawarta jest informacja, iż jest wola odnośnie rezerwacji środków i realizacji tego

Co z parkowaniem przy Klubie Kultury Zastów?

Po wybudowaniu kanalizacji ściekowej w ulicy Lucerny na odcinku od Traktu Lubelskiego do Mydlarskiej trwają jeszcze prace związane z budowaniem poszczególnych przyłączy oraz prace porządkowe przed planowanym odtworzeniem nawierzchni tej ulicy. W ramach tych prac porządkowych zadbano o teren pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Nie została tam co prawda zasiana jeszcze trawa, ale teren jest ładnie