Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , ,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2016 przewidziane zostały środki finansowe na zadanie pn. „Budowa ul. Jeziorowej”. Zakres tego zadania, zgodnie z opisem wydatku inwestycyjnego w załączniku dzielnicowym do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok dla dzielnicy Wawer obejmuje „opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m”.

Dlaczego tylko do Masłowieckiej?

W ramach wspomnianej inwestycji pominięty został, przewidziany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, nieistniejący odcinek ulicy Jeziorowej od okolic posesji Jeziorowa 59 do ul. Bronowskiej o długości ok. 390 m. Ten dodatkowy odcinek ul. Jeziorowej jest na tyle istotny, że unormowałby sposób dojazdu do osiedli zlokalizowanych przy ul. Jeziorowej. Bez tego odcinka ulicy Jeziorowej ruch samochodowy będzie się w dalszym ciągu odbywał wśród tzw. „starej zabudowy” w ulicach Masłowiecka i Przygodna, w tym bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 109. Zasadnym jest zatem, aby ulicę Jeziorową wybudować od razu w docelowym jej przebiegu co najmniej do ul. Bronowskiej.

Doskonale widać ten brakujący odcinek na poniższej mapie. Jest zachowana rezerwa terenu pod ten odcinek ulicy.

0
W przypadku ulicy Południowej nie było problemu aby przy okazji budowy potrzebnego odcinka tej ulicy przy osiedlu Borków, wybudować niejako przy okazji dalszy ciąg ulicy Południowej na terenie zupełnie niezabudowanym tj. przez łąkę, na której mogłyby się pasać jeszcze krowy. Dlaczego w przypadku ulicy Jeziorowej nie pomyślano o tym dodatkowym odcinku ulicy, który zdecydowanie poprawiłby komunikację samochodową w tym rejonie?

W interpelacji nr 51(56)/2015 z 17.06.2015 zwróciłem się z prośbą o poszerzenie zakresu inwestycji związanej z budową ul. Jeziorowej o odcinek od okolic posesji Jeziorowa 59 do ul. Bronowskiej.