Nowy skład Prezydium Rady Osiedla Zerzeń

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

W dniu 11 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Osiedla Zerzeń (wybranej w wyborach 16 maja br.). Na spotkaniu nastąpił wybór nowego Prezydium Rady Osiedla.

Oto skład :

Krzysztof Waśkiewicz – Przewodniczący Rady

Tadeusz Leszek Plewka – Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Rosłaniec – Sekretarz Rady.

Spotkania Rady Osiedla Zerzeń odbywać się będą w pierwszą każdą środę miesiąca.

Gratulujemy członkom Prezydium i życzymy owocnej pracy na rzecz osiedla Zerzeń.