Kontakt z nami

Wydawca Gazety Wawerskiej:

Gazeta Wawerska Sp. z o.o.

ul. Patriotów 77

04-950 Warszawa

tel. +48 697-030-782

email: redakcja@gazetawawerska.pl

Nr rachunku bankowego: 48 2130 0004 2001 0599 7713 0001