Dotacje na instalację fotowoltaiczną nie dla wszystkich chętnych

Wyczerpała się tegoroczna pula pieniędzy przeznaczona w budżecie miejskim na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Taka informacja dotarła do nas od mieszkańca zaskoczonego pismem z dn. 11 sierpnia, w którym Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej informuje o „braku możliwości udzielenia dotacji na realizację inwestycji w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych przeznaczonych w budżecie m.st. Warszawy…”

Biuro przyjmowało wnioski na dofinansowanie do 31 marca 2020 roku włącznie, jednak wszystkie złożone po 25 marca zostały rozpatrzone negatywnie. Szczęśliwców było ok 1500, pozostałych 304 – tych złożonych po 25 marca, czyli w ostatnim tygodniu, przed upływem terminu – odprawiono z kwitkiem. Wawer jest na tle Warszawy liderem w liczbie składanych wniosków o dotacje, a tym samym również tych odrzuconych.

Wniosków nie można rolować na kolejny termin, jednak urząd namawia do niezwłocznego złożenia kolejnych, już od 1 września, na przyszłoroczną pulę dotacji.

Kolejność jest zawsze ta sama – najpierw dotacja musi zostać przyznana, dopiero potem podpisujemy z wykonawcą umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Istnieje więc możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku, pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie zaczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

A oto pełna lista warszawskich dotacji na ekoinwestycje:

  • Odnawialne źródła energii ( instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje pomp ciepła)
  • Stolica pomaga chwytać wodę (na urządzenia retencyjno-rozsączające oraz zbiorniki retencyjne)
  • Usuń azbest (na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów, zawierających azbest)
  • Kanalizacja zamiast szamba (na likwidacje zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego)
  • Wymień „kopciucha” z miejską dotacją (na wymianę kopciucha)

Szczegóły programu warszawskiego wsparcia dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl