Niekończąca się historia budowy dwóch rond

Autor: , Osiedle: Las Data: .

O konieczności budowy dwóch rond w ciągu ulicy Kadetów (na skrzyżowaniu z ulicą Łasaka oraz ulicą Poprawną) mówiło się od bardzo dawna. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) podjął tę inwestycję w 2017 roku, kiedy to zlecił przygotowanie projektu technicznego dla przebudowy ulicy. Zapowiadano wtedy, że nowe ronda powstaną do 2019 roku, ale zaraz potem pieniądze przeznaczone na ten cel przesunięto na inne, ważniejsze inwestycje w mieście.

W 2020 roku pieniądze znalazły się z powrotem, ale nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wybór wykonawcy przebudowy, bo oferty były zbyt wysokie. W drugim przetargu, ogłoszonym w tym samym roku wygrała oferta z ceną ok 4,78 mln zł. I tak dobrze, że przetarg w ogóle wtedy rostrzygnięto, bo ZDM wciąż zamierzał przeznaczyć na to zadanie tylko ok. 2,61 mln zł. Wyższe ceny nie były wtedy zaskakujące, bo warunki dotyczące terminów realizacji przebudowy były bardzo wyśrubowane (termin realizacji nie został zmieniony od pierwszego przetargu sprzed kilku miesięcy i zakładał zakończenie zadania do 15 grudnia 2020 roku). Klub Razem dla Wawra zaproponował nawet na jednej z sesji Rady Dzielnicy Wawer (20 stycznia 2021 roku), aby przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania finansami w ZDM w tym zakresie, ale nikt z radnych rządzących tradycyjnie nie był zainteresowany wyjaśnianiem tego typu kwestii i wniosek przepadł w głosowaniu.

Skrzyżowanie ulicy Kadetów z ulicą Łasaka. Źródło: ZDM

Kiedy firma wykonawcza była gotowa do budowy drogi okazało się, że decyzja administracyjna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekt techniczny wymagają poprawy. Ciężko było też porozumieć się w kwestii organizacji ruchu na czas budowy i zdecydować w jakiej formie i w jakich etapach powinna być zamykana ulica Kadetów. Cały czas trwały też ugodnienia z gestorami poszczególnych sieci, w tym sieci energetycznej.

W październiku 2021 roku ZDM poinformował, że firma wykonawcza zażądała dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tej przebudowy, które opiewało na ok. 30% pierwotnej oferty. To oznaczałoby, że koszt przebudowy osiągnąłby więcej niż 6 mln zł. Zapowiedziano więc zerwanie umowy z firmą wykonawczą (aktualnie ZDM informuje już o odstąpieniu wykonawcy od realizacji zadania) oraz ekspresowe ogłoszenie nowego przetargu i zrealizowanie przebudowy jeszcze przed wakacjami bieżącego roku.

Projekt organizacji ruchu – rondo u zbiegu Kadetów i Łasaka. Źródło: ZDM
Projekt organizacji ruchu – rondo u zbiegu Kadetów i Poprawnej. Źródło: ZDM

Wakacje lada chwila się rozpoczną, a budowa rond w ulicy Kadetów niestety nawet nie ruszyła. To dlatego, że dopiero w kwietniu bieżącego roku ogłoszono nowy, trzeci już przetarg na wybór firmy budowlanej do tego zadania. Najniższa oferta opiewa na kwotę ok. 8,38 mln zł. ZDM zapowiedział już, że uznaje tę ofertę za najkorzystniejszą i spełniającą wymagania (mimo iż planował przeznaczyć na tę budowę nieco ponad 4 miliony złotych). Ta najniższa oferta i tak oznacza, że koszt budowy dwóch rond będzie o ponad 2 miliony złotych wyższy od tego, jaki proponowała poprzednia firma, uwzględniając jej dodatkowe roszczenia. Pod warunkiem oczywiście, że nie będzie jeszcze większy, bo z jakiegoś powodu budowa się przedłuży, a inflacja będzie uzasadniała dodatkowe wynagrodzenie dla firmy wykonawczej.

Wykonawca będzie miał 150 dni na realizację umowy, co przy założeniu, że umowa zostanie podpisana jeszcze w czerwcu br., powinno pozwolić przejechać przebudowaną ulicą Kadetów w listopadzie br.
Za każdym razem kiedy opisuję sprawę budowy tych dwóch rond zadaję sobie i Państwu pytanie o to, czy uda się dotrzymać kolejnego terminu ich realizacji. Tym razem więc już nie pytam, mając jednak nadzieję, że długa historia tej inwestycji wreszcie się kiedyś skończy.