CAM wciąż w przygotowaniu

Autor: , Osiedle: Międzylesie Sadul Data: . Otagowany jako: , , , ,

Od 2019 roku trwają przygotowania do realizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) pomiędzy ulicami Patriotów i Mrówczą (pod nadanymi już adresami: Mrówcza 184, 186 i 188). Obiekt ten będą stanowić trzy połączone ze sobą budynki, z których jeden będzie ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, drugi będzie domem dziennego pobytu dla seniorów i jednocześnie międzypokoleniowym centrum na różnego rodzaju aktywności, a trzeci to żłobek dla dzieci. Na inwestycję zabezpieczono w budżecie miasta ponad 39 milionów złotych.

Makieta Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Fot. R. Czerwonka

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 18 lipca br. zaprezentowany został aktualny stan przygotowań do budowy tego obiektu. Od naczelnika Wydziału Inwestycji usłyszeliśmy, że cały cas trwa etap konsultacji z jednostkami miejskimi, między innymi w zakresie wyposażenia wnętrz planowanch budynków (jednym z celów jest też utrzymanie spójności tego typu placówek w całym mieście). Obecny na posiedzeniu przedstawiciel firmy wykonującej projekt dopowiedział wprost, że jako projektanci nie otrzymali żadnego materiału merytorycznego od miasta w tym zakresie, a wyposażenie wnętrza może mieć wpływ np. na instalacje elektryczne. Niezrozumiałe jest to dlaczego miasto jest tak ospałe w realizowaniu tego projektu, skoro jeszcze niedawno przekonywało, że czas ma tu kluczowe znaczenie.

Kiedy w 2020 roku, jako Klub i Stowarzyszenie Razem dla Wawra (SRdW) postulowaliśmy przeprowadzenie konkursu architektonicznego na CAM, rządzący Wawrem alarmowali, że to nie jest możliwe, bo trzeba trzymać się założonego harmonogramu realizacji, a jakiekolwiek opóźnienie groziłoby utratą przeznaczonych na to środków, a w konsekwencji odstąpieniem od budowy tej placówki. Dzięki staraniom SRdW konkurs architektoniczny ostatecznie się odbył (strach pomyśleć, że CAM mogłoby powstać w popularnej u nas na tamtym etapie technologii modułowej) i został rozstrzygnięty w grudniu 2021 r. Od tamtego czasu trwa przygotowanie projektów wykonawczych i najwidoczniej nikt ze strony miasta teraz już nie widzi konieczności sprawnego przeprowadzenia tego etapu (trwa oczekiwanie na wytyczne miasta).

Na posiedzeniu komisji naczelnik Wydziału Inwestycji uspokoił, że w najbliższym czasie. tj. jeszcze na koniec lipca br. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę CAM. Radnym rzeczywiście przedstawiony został nowy harmonogram, który przewiduje przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane w okresie lipiec – październik br., a realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w okresie od listopada br. do kwietnia 2025 roku. Na dzień wydania Gazety Wawerskiej nr 60 (25.08.2023) przetarg na budowę CAM nie został jeszcze ogłoszony.