Nowy kamień w Aninie

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

22 października br. w Szkole Podstawowej nr 218 miała miejsce uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego patrona tej szko­ły – Michała Kajkę.

Michał Kajka był mazurskim poetą ludowym, artystą, dzia­łaczem i bojownikiem na rzecz polskości Mazur. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Jak pisał Jan Czerniawski “Aninianie wprost uwielbiają wysta­wiać poetom kamienie. Wystarczy w Aninie pomieszkać (choćby przez jeden miesiąc wakacji), wystarczy o nim napisać (choćby jedną linijkę), a swego kamienia można być pewnym”. Michał Kajka jest tu pewnym wyjątkiem, bo ani w Aninie nie mieszkał, ani o Aninie nie pisał, a i tak ma tu teraz swój kamień z pamiątkową tablicą.

Fot. SP218

Na anińską uroczystość składała się okolicznościowa aka­demia na sali gimnastycznej, odsłonięcie tablicy pamięci i koncert organowy w anińskiej parafii pt. „Pamięci Michała Kajki”, inaugu­rujący I Międzynarodowy Festiwal “Organowe Brzmienia”.

Swoją obecnością tego dnia zaszczycili m. in. ks. Bp Paweł Hause z Ewangelickiej Diecezji Mazurskiej, ks. Łukasz Stachelek z Parafii Ewangelickiej w Olsztynie. (Michał Kajka był ewangelikiem), Dyrektor Muzeum Michała Kajki w Ogródku Michał Misztal, dele­gacje szkół im. Michała Kajki z Elbląga (SP 12) i Nidzicy (SP 2), władze samorządowe z Burmi­strzem Dzielnicy Wawer Norbertem Szczepańskim na czele, Naczelnik Oświaty Dzielnicy Wawer Renata Potrzebowska, ks. Proboszcz Marek Doszko, delegacja ze szkoły w Kobyłce i wielu przyjaciół szkoły. Uczestnicy uroczystego odsłonięcia tablicy, reprezentujący szkoły, instytucje, parafie i ośrodki kultury, podpisali tego dnia symboliczną deklara­cję o wspólnym działaniu na rzecz rozpowszechnia­nia wartości, które reprezentował Michał Kajka.

Fot. SP218

Byłem obecny na tej uroczystości także z powodów oso­bistych. Kiedyś ja sam uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy, która nosiła imię Michała Kajki, a dzisiaj moje dzieci chodzą do szkoły tego samego patrona. Dla mojej rodziny historia zatoczyła zatem pewnego rodzaju koło – na uroczystości spotkali się bowiem przedstawiciele obydwu tych szkół – nidzickiej i anińskiej.

Tak oto Michał Kajka wpisał się na dobre w losy mojej rodzi­ny, a osiedle Anin zyskało kolejny pamiątkowy kamień poświęcony wybitnemu poecie.