Będą kolejne konsultacje?

Ostatnio w kampanii wyborczej sporo miejsca zajmuje planowana przebudowa linii kolejowej przecinającej Wawer.

Śledzimy prace przygotowawcze do tej inwestycji. Oto wiadomość z ostatniej chwili od Agaty Antonowicz, głównego specjalisty ds. komunikacji społecznej i kontaktów z mediami w RDOŚ:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. W toku postępowania, z uwagi na liczne braki w dokumentacji, konieczne było kilkukrotne wzywanie do jej uzupełnienia. W konsekwencji Inwestor w styczniu i w lutym 2024 r. złożył kolejne uzupełnienia dokumentacji. Umożliwiło to wystąpienie RDOŚ w Warszawie  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w sprawie. Obecnie trwa oczekiwanie na stanowisko PPIS w Warszawie i RZGW w Warszawie.

Czekamy na ogłoszenie konsultacji społecznych. To oznacza kolejne opóźnienie w ogłoszeniu przetargu.

Andrzej Tomaszczyk
Kandydat do Rady Dzielnicy Wawer
Aleksandrów-Falenica-Miedzeszyn
lista nr 17