Działkę drożej kupię

Autor: , Osiedle: Międzylesie Data: .

Wydawać by się mogło, że niniejsza historia związana z tym, jak miasto stołeczne Warszawa próbuje zakupić działkę obok Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego w Międzylesiu bezsprzecznie wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Są jednak tacy, którzy są temu zdecydowanie przeciwni. Zastrzegam, że nie odpowiem Państwu dlaczego.

Kolorem żółtym oznaczone są działki miejskie, czerwonym Skarbu Państwa, a szarym prywatne. Planowana do zakupu działka przy SP nr 138 oznaczona jest czarnym konturem. Fot. mapa.um.warszawa.p

Pierwsza próba zakupu działki
W 2022 roku warszawscy urzędnicy negocjują zakup tej dwunastoarowej działki (patrz mapka poniżej) z prywatnymi właścicielami. W marcu tamtego roku rezerwowane są na to zadanie środki w budżecie miasta w kwocie 750 tys. zł. (uchwała Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r.). Kiedy wszystko jest dogadane okazuje się, że działkę kupił już jednak ktoś trzeci. Zadanie inwestycyjne trzeba było w związku z tym wycofać z budżetu miasta (uchwała Rady m.st. Warszawy z 8.09.2022 r.).

Podejście drugie
Nieco ponad rok później, już w 2023 roku, miasto dogaduje się zatem w kwestii zakupu działki z nowym właścicielem, ale cena jej nabycia jest już zdecydowanie wyższa. Tym razem chodzi o kwotę 1 mln 79 tys. 268 zł (uchwała Rady m.st. Warszawy dotycząca zmian budżetowych z 5 października 2023 r.). Oznacza to, że działka przez nieco ponad rok podrożała o ponad 300 tys. zł. Zaznaczyć przy tym trzeba, że nic konkretnego przez ten czas na działce się nie zadziało, a mimo to jej wartość wzrosła o ok 44%. Jak to jest możliwe? W tym samym, krótkim okresie średnie ceny działek w Warszawie, według internetowych podpowiadaczy nawet spadły.

Aktualny stan opisywanej działki przy Szkole Podstawowej nr 138. Fot. Jan Andrzejewski

Skąd ta podwyżka?
O wyjaśnienie przyczyn tak znacznego wzrostu ceny tej nieruchomości poprosiłem pisemnie Zarząd Dzielnicy Wawer. Niestety w odpowiedzi nie przedstawiono mi wyczerpującego wyjaśnienia przesłanek skutkujących tak znacznym wzrostem ceny, w tym także nie przedstawiono związanych z tym operatów szacunkowych. Brak możliwości udostępnienia dokumentów sporządzonych przez rzeczoznawców argumentowano tym, iż ich autorzy zastrzegli sobie zakaz ich powielania.

Stowarzyszenie Razem dla Wawra złożyło w związku z tym wniosek o udostępnienie obydwu operatów szacunkowych w trybie dostępu do informacji publicznej. Chwilę później, już w 2024 roku, urzędnicy się jednak zreflektowali i przedmiotową dokumentację dosłali jako uzupełnienie wcześniejszej odpowiedzi. Wskazano przy tym, iż operaty zostały udostępnione, bo przeprowadzono w tym zakresie konsultacje prawne i okazało się, że można je udostępnić nawet bez zgody ich autorów. Co ciekawe w obydwu tych dokumentach wskazano wprost, a zostały sporządzone w odstępie zaledwie 10 miesięcy, że upływ czasu w badanym okresie (2019-2021) nie miał wpływu na wartość niezabudowanych nieruchomości.

Radni nie chcą kontroli
Klub radnych Razem dla Wawra zaproponował ze statutowym wyprzedzeniem podjęcie na sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 13 grudnia 2023 roku uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy Wawer w zakresie związanym z procedurą nabywania działki przy ul. Pożaryskiego. W trakcie posiedzenia Rady Dzielnicy nie dopuszczono jednak nawet do dyskusji w tej sprawie. Już na początku sesji radny Zdzisław Gójski zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad, a rządząca w Wawrze koalicja poparła ten wniosek w głosowaniu (12 głosów za, 9 głosów przeciw, 2 osoby nieobecne). Nie mogliśmy zatem o sprawie publicznie podyskutować, a merytoryczna komisja, która powinna takie sprawy wyjaśniać nie będzie mogła się tym zająć. Nie dowiemy się więc (przynajmniej na razie) dlaczego tak nonszalancko zadysponowano wydatek z publicznej kasy, bo zasadności samego celu chyba nikt nie kwestionuje.

Co z prawem pierwokupu?
Nie wiadomo też dlaczego Zarząd Dzielnicy nie skorzystał w 2022 roku z prawa pierwokupu. Takie prawo, zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje gminie w odniesieniu do nieruchomości, kóre w planie zagospodarowania znajdują się na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne.

Działka nr 32/3 z obrębu 3-11-46, którą m.st. Warszawa zamierza nabyć, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Krupniczej położona jest na obszarze A6.UO, przeznaczonym pod zabudowę usługową z zakresu oświaty lub żłobka i wskazanym jako teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W tym przypadku jeszcze czekamy na pisemne wyjaśnienie powodów, dla których nie skorzystano z wykonania prawa pierwokupu. W szczególności interesujące jest zbadanie tego, czy Zarząd Dzielnicy po prostu odstąpił od wykonania prawa pierwokupu i złożenia notarialnego oświadczenia w tym zakresie czy też np. sprzedający dokonał sprzedaży działki bezwarunkowo lub nie powiadomił m.st. Warszawy o dokonanej transakcji – w takim przypadku zgodnie z art. 599 Kodeksu Cywilnego sprzedaż byłaby nieważna.

Ciąg dalszy nastąpi
Sprawę z pewnością trzeba szczegółowo wyjaśnić, bo pytań wciąż jest tu wiele. Po wstępnym, samodzielnym zbadaniu sprawy Stowarzyszenie Razem dla Wawra będzie z pewnością zgłaszać swoje wątpliwości i wnioski do odpowiednich organów i instytucji. Wszak chodzi tu też o nasze pieniądze.