Miejsce-egzekucji-data-wykonania-zdjęcia-nieznana

Autor: , Osiedle: Data: .