Obwieszczenie-wójta-gminy-Falenica-Jana-Giedwidzia-z-15-stycznia-1941-r.-o-uznaniu-dzielnicy-żydowskiej-za-zamknięte-getto-AŻIH.

Autor: , Osiedle: Data: .