Zagórzańska (nie)nadąża z infrastrukturą

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Data: .

Intensywnie zabudowują się okolice ulicy Zagórzańskiej w Aleksandrowie. Jest to jedna z najważniejszych ulic Aleksandrowa, która dzięki połączeniu z Izbicką i Techniczną współtworzy łącznik trzech osiedli: Falenicy, Aleksandrowa oraz Radości i stanowi w tej części dzielnicy alternatywę dla biegnącej wzdłuż linii kolejowej ulicy Patriotów. Okolice południowego odcinka Zagórzańskiej to obszary od dawna dość gęsto zabudowane, a ulica posiada tu nawierzchnię asfaltową i chodnik. Sytuacja zmienia się przy skrzyżowaniu z ulicą Porośle. O ile przed nim szerokość jezdni wynosi ok. 5,5 m, to za skrzyżowaniem zwęża się do 3,5 m. Pobocza są wąskie, nieutwardzone i ograniczone przez roślinność, jednak piesi są często zmuszeni z nich korzystać. Słupy z lampami stoją w pewnym oddaleniu od drogi i w efekcie oświetlają krzaki i korony niskich drzew bardziej niż jezdnię. Najgorzej chyba przedstawia się sytuacja w okolicach skrzyżowania z ulicą Niecodzienną. Szerokość utwardzonej nawierzchni wynosi nawet poniżej 3,5 m, pobocze właściwie nie istnieje, drzewa stoją bardzo blisko jezdni, podobnie jak ogrodzenie zbudowanego obok osiedla. Bezpieczna komunikacja piesza i samochodowa jest bardzo utrudniona.
Ulica Zagórzańska na tym odcinku nie nadaje się więc do pełnienia roli głównej osi komunikacyjnej tej części Aleksandrowa. Jednak właśnie taką rolę pełni, a w ostatnich latach intensywnie rozwija się tu zabudowa mieszkaniowa. Od skrzyżowania z ulicą Porośle w kierunku północno-wschodnim, tzn. w kierunku granicy miasta, wyrastają nowe domy i osiedla. Przybywa samochodów i pieszych. Zapewnienie im względnie komfortowych i bezpiecznych warunków komunikacji wydaje się koniecznością.

Północny odcinek ulicy Zagórzańskiej,
nieprzygotowany do przyjęcia roli ważnej osi komunikacyjne. Fot. Michał Mroziński
Wąska Zagórzańska przy skrzyżowaniu z ul. Porośle. Fot. Michał Mroziński

W formalnym zapytaniu zwróciłem uwagę na trudne warunki drogowe tej części ulicy Zagórzańskiej. Poprawę sytuacji jednak uniemożliwia „nieuregulowany stan prawny nieruchomości, brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego, drzewa które znajdują się na działkach drogowych, oraz bliska odległość słupów energetycznych. (…) W celu kompleksowego rozwiązania problemu związanego z wąską jezdnią, brakiem chodnika, brakiem oświetlenia w ul. Zagórzańskiej należałoby wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne do budżetu Dzielnicy Wawer które pozwoli na realizację zadania tj.: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, podział nieruchomości, wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod inwestycję oraz przeprowadzenie prac budowlanych związanych z budową ul. Zagórzańskiej. Obecnie Dzielnica Wawer nie posiada wolnych limitów finansowych w celu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla m.st. Warszawy.” (z odpowiedzi na zapytanie nr 78, UD-XIII-WOR.0003.62.2021.BBO).

Na razie sytuacja na ulicy Zagórzańskiej się nie zmieni, ale trzeba o problemie przypominać.