Ścieżka rowerowa na Trakcie Lubelskim – jeśli nie teraz to nigdy

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , , , , , , , ,

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie zabrał się za gruntowny remont ulicy Trakt Lubelski odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Borowieckiej. W chwili obecnej trwa wykonywanie dokumentacji projektowej tego odcinka ulicy przez wybraną w przetargu firmę. Jest to ten jedyny moment kiedy można jeszcze pomyśleć o ścieżce rowerowej i zatokach autobusowych w tej ulicy. I nie przeszkadza tutaj to, że  zabrakło takiej ścieżki rowerowej na wyremontowanym już odcinku Traktu Lubelskiego. Nie powinno to przekreślać docelowego istnienia takiej ścieżki w tej ulicy w przyszłości.

Obecny etap budowy ulicy Trakt Lubelski na odcinku Zwoleńska – Borowiecka jest najdogodniejszym momentem na uwzględnienie ścieżki rowerowej na tym odcinku. W chwili obecnej rozpoczęło się projektowanie tego odcinka ulicy, a jego realizacja mogłaby odbyć się w trybie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRiD). Dałoby to możliwość odpowiedniego poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup gruntów od prywatnych właścicieli, tak aby możliwe było wkomponowanie tam ścieżki rowerowej i zatok autobusowych. Taki sam tryb realizacji mógłby być docelowo zastosowany w przypadku pozostałych niewyremontowanych odcinków ulicy tj. od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej oraz od ulicy Borowieckiej do ulicy Wał Miedzeszyński. Odtworzony już odcinek Traktu Lubelskiego od ulicy Klimontowskiej do ulicy Zwoleńskiej mógłby być doposażony w ścieżkę rowerową dopiero w przyszłości.

Ulica Trakt Lubelski stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych w dzielnicy Wawer. Do tej ulicy doprowadzonych jest kilka istniejących ścieżek rowerowych jak np. w ulicy Kadetów, w ulicy Panny Wodnej, ulicy Wał Miedzeszyński czy też ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Nowe Ujście. Planowane są także kolejne ścieżki rowerowe, które będą dochodzić do ulicy Trakt Lubelski, jak chociażby ścieżka rowerowa w ulicy Lucerny (jest wpisana do Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do 2020 roku), a także najprawdopodobniej w ulicy Bronowskiej, Skalnicowej i Nowo-Zwoleńskiej. Pozbawienie ulicy Trakt Lubelski ścieżki rowerowej spowoduje powstanie dużej luki, jeśli chodzi o komunikację rowerową w tej części dzielnicy Wawer.

Ulica Trakt Lubelski, mimo iż już teraz stanowi główną oś komunikacyjną dla dużej części dzielnicy Wawer, ciągle sąsiaduje z niezabudowanymi terenami inwestycyjnymi, które zapewne w najbliższym czasie zostaną zabudowane i zasiedlone. Powstanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Trakt Lubelski tym bardziej będzie zyskiwać na znaczeniu.

W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Trakt Lubelski znajduje się Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Przygodnej 2, do której wielu uczniów już teraz dojeżdża rowerami. W latach 2015-2017 zaplanowana jest realizacja kolejnych placówek oświatowych bezpośrednio przy ulicy Trakt Lubelski tj. żłobka i przedszkola na wysokości ulicy Peonii oraz zespołu szkolno-przedszkolnego na wysokości ulicy Skalnicowej. Głównym ciągiem komunikacyjnym dla istniejących i planowanych placówek oświatowych jest (i w dalszym ciągu będzie) ulica Trakt Lubelski. Pozostawienie ulicy Trakt Lubelski bez odseparowanego ciągu dla ruchu rowerowego stanowić będzie poważne zaniedbanie i skutkować może w przyszłości brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym użytkownikom ruchu drogowego w tej ulicy.

Biorąc pod uwagę coraz większą popularność komunikacji rowerowej, budowa ścieżek rowerowych, jako jednego z elementów zrównoważonego rozwoju miasta stołecznego Warszawy jest nieunikniona. Ulica Trakt Lubelski jest idealnym przykładem ciągu komunikacyjnego, gdzie taka ścieżka rowerowa jest docelowo niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników i prawidłowego rozwoju tej części miasta.

W związku z powyższym uważam, że jest to najlepszy moment na podjęcie decyzji o tym, iż docelowo ścieżka rowerowa w ramach Traktu Lubelskiego jest niezbędna. Jeśli nie teraz to nigdy!

Zapraszam do wysyłania uwag w tej sprawie do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych: zmid@zmid.waw.pl