Wał Miedzeszyński bez wodociągu i kanalizacji?

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: . Otagowany jako: , , , , , , ,

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie przygotowuje inwestycję związaną z budową ulicy Wał Miedzeszyński od skrzyżowania z ulicą Trakt Lubelski do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy.  Zaktualizowany projekt tej ulicy z 30.05.2016 był omawiany w ramach Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15.06.2016.

Wal Miedzeszynski

Najbardziej bulwersującą sprawą związaną z budową ulicy Wał Miedzeszyński jest uzasadnione podejrzenie, że może ona powstać bez jednoczesnej realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Owszem, ZMiD przyznaje, że rozmawiał w tej sprawie z MPWiK i jest chętny do współpracy w zakresie wyboru wspólnego wykonawcy dla jednoczesnej budowy pełnej infrastruktury drogowej. Nie wiadomo natomiast czy chętna jest do tego Spółka MPWiK, która póki co nie dała żadnego konkretnego sygnału, że mogłoby to być możliwe i że będą oni gotowi z własną koncepcją i projektem w zakresie kanalizacji i wodociągu. Mieszkańcy rejonów bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją, tak jak ciągle wielu mieszkańców Wawra, korzystają na dzień dzisiejszy z własnych szamb i studni, w których woda często przekracza normy jakościowe (szczególnie w zakresie żelaza i zapachu).

Kolejny problem związany jest z odwodnieniem planowanej drogi. Pierwotnie ZMiD zamierzał odprowadzać wody deszczowe do systemu odwodnienia Południowej Obwodnicy Warszawy. Niestety ZMiD, kolokwialnie rzecz ujmując, nie dogadał sie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie. Powstała zatem koncepcja odprowadzania wód deszczowych w kierunku północnym tj. w stronę osiedla Zerzeń. Powstaje jednak pytanie czy istniejące tam kanały melioracyjne wraz ze śluzą na wysokości ulicy Chodzieskiej będą w stanie obsłużyć tę nową zlewnię ogromnej ilości wód opadowych. Oczywistością jest natomiast to, że odwodnienie jest potrzebne – przykładowo w ciągu ulicy Przewodowej po każdym deszczu w wielu miejscach tworzą się bardzo szybko i bardzo duże kałuże.

W ramach posiedzenia Komisji Inwestycyjnej mieszkańcy przedstawili również kilka następujących postulatów:

  • udrożenienie Wału Miedzeszyńskiego od strony zachodniej do drogi serwisowej oraz poszerzenie węzła z ulicą Przewodową tak aby np. możliwa była zawrotka samochodu ciężarowego na tym węźle oraz dojazd bezpośrednio z Przewodowej do usług znajdujących się przy drodze serwisowej, w tym do istniejącej tam stacji benzynowej
  • poszerzenie drogi serwisowej (projektowana szerokość to 4,5 metra) przy rondzie z Traktem Lubelskim, tak aby możliwe było swobodne skręcanie samochodów ciężarowych w zachodnią nitkę ulicy Strzygłowskiej
  • uwzględnienie przystanku autobusowego po zachodniej stronie drogi na odcinku między ulicą Strzygłowską i Przewodową i taka organizacja komunikacji autobusowej w tym miejscu, aby w każdym kierunku był jeden przystanek przesiadkowy dla trzech kursujących tędy linii autobusowych tj. 142, 146 i 702
  • zamknięcie drogi serwisowej po zachodniej stronie drogi przed ulicą Sitowie, aby zapobiec wyburzeniom budynków w tym rejonie, w tym lokali handlowych stosunkowo niedawno oddanych do użytku.

Wszystkie te postulaty są ważne, najważniejszy dla mnie i najbardziej kontrowersyjny jest jednak zdecydowanie pomysł budowy Wału Miedzeszyńskiego bez infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Zablokowałoby to mieszkańcom dostęp do podstawowej infrastruktury bytowej na kilkanaście lat. Będą apelował i naciskał o to aby tak się nie stało…nie można na to pozwolić drogi Zarządzie Dzielnicy Wawer.