Kulawa odpowiedź w sprawie siłowni w lesie

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

O zażenowaniu części mieszkańców nową siłownią plenerową w lesie pisałem we wpisie: Siłownia w lesie przy Lucerny – czy wystarczająco użytkowa? Na prośbę mieszkańców poprosiłem wtedy Zarząd Dzielnicy o wyjaśnienia, tj. o wytłumaczenie dlaczego akurat taki rodzaj siłowni tam powstał mimo iż w projekcie budżetu partycypacyjnego był inny, jak dużo ta siłownia kosztowała i  jak podzielono koszty pomiędzy dzielnicą Wawer a Lasami Miejskimi w Warszawie.

W piśmie z dnia 29.08.2016, będącym odpowiedzią na moja interpelację nr 298 z dnia 3.08.2016, nie odniesiono się niestety w żaden sposób do aspektów finansowych wybudowanej w ramach budżetu partycypacyjnego siłowni plenerowej w lesie przy ulicy Lucerny. Strasznie frapujące jest to, że pytam o konkretny aspekt problemu, a w odpowiedź całkowicie ten aspekt pomija. Zwracam się zatem po raz kolejny w imieniu mieszkańców z prośbą o przedstawienie informacji na temat kosztów realizacji siłowni plenerowej i zasad podziału tych kosztów pomiędzy Urząd Dzielnicy Wawer i Lasy Miejskie w Warszawie.