Zaniechana budowa przy Trakcie Lubelskim ciagle niezabezpieczona

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , ,

Na działce nr 43/5 z obrębu 3-13-03 znajdują się pozostałości zaniechanej budowy wielorodzinnego budynku komunalnego. Są to bardzo głębokie fundamentów tego niedoszłego budynku. Fundamenty te zalane są wodą i nie są w żaden sposób zabezpieczone przed dostępem. Nie ma nawet prowizorycznego ogrodzenia. Miejsce to nie jest również w żaden sposób oświetlone po zmroku. Ewidentnie stanowi to zagrożenie dla poruszających się tędy osób. Dodatkowym zagrożeniem dla mieszkańców tej okolicy jest duży uskok na działce z zalanymi fundamentami od strony drogi dojazdowej (na wysokości posesji Trakt Lubelski 349C). Łatwo swobie wyobrazić wypadek w tym miejscu. Mieszkańcy bezskutecznie proszą o zabezpieczenie tego miejsca od lat.

zalane_fundamenty_trakt_lubelskiZalane fundamenty zaniechanej budowy przy Trakcie Lubelskim

Mieszkańcy tej okolicy mają także problem z tym, że nie mają możliwości swobodnego i bezpiecznego dojazdu do swoich domostw z uwagi na to, że droga dojazdowa znajdująca się przy tych posesjach jest mocno zdewastowana.

Na przedmiotową drogę składają się działki nr 44/1, 44/2 i 44/3 z obrębu 3-13-03 oraz działka nr 1 z obrębu 3-13-11. Działki nr 44/1, 44/2 i 44/3 są własnością Skarbu Państwa, a działka nr 1 jest we władaniu m.st. Warszawy, przy czym nie ma ona ustalonego właściciela. W związku z taką właśnie strukturą właścicielską drogi dojazdowej okoliczni mieszkańcy nie mogą nawet samodzielnie podjąć jakichkolwiek działań w celu poprawienia stanu tej drogi. Niezbędne jest przeprowadzenie procedury inwestycyjnej związanej z prawnym uregulowaniem własności drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349f oraz jej budową.

img_4132Stan drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349-349f

img_4139Stan drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349-349f

Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie terenu zaniechanej budowy przed swobodnym dostępem i zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się drogą dojazdową przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F, a także o zarezerwowanie środków finansowych na jej regulację prawną i samą budowę.