Utrudniony dojazd do szkoły z osiedla „Borki”

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: . Otagowany jako: , , , ,

Duża liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich przy ul. Przygodnej 2, zamieszkujących w rejonie ulicy Południowej i ulicy Borków, ma utrudniony dojazd do swojej placówki oświatowej. Problem polega na tym, że najbliższy przystanek od ulicy Południowej, w tym od osiedla „Borki”, dla autobusów komunikacji miejskiej zmierzających do/z ww. szkoły znajduje się w znacznej odległości. Bardzo mocno utrudnia to uczniom dotarcie do szkoły. Na podstawie informacji dyrektora ww. placówki wiadomo, iż sprawa dotyczy niespełna 60 uczniów.

Zwróciłem się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w trasach linii autobusowych kursujących w tym rejonie (np. linii nr 142), w taki sposób, aby były one bardziej dostępne dla mieszkańców osiedla „Borki” i całej ulicy Południowej.

Dotychczasowa korespondencja mieszkańców z ZTM-em wskazuje na to, iż urzędnicy nie chcą tego problemy rozwiązać:

Odpowiedź ZTM z dnia 8 marca 2016 roku:

Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że podstawowym zadaniem linii 219 jest skomunikowanie ciągów poprzecznych dzielnicy Wawer (takich jak ul. Skalnicowa, ul. Borków, ul. Juhasów, ul. Lucerny) z komunikacją kolejową na przystankach WARSZAWA RADOŚĆ, WARSZAWA MIĘDZYLESIE, WARSZAWA ANIN. Dodatkowo linia zapewnia w punktach styku przesadki do linii kursujących w osi północ-południe, m.in. 142 i 702 na ciągu ul. Trakt Lubelski oraz 521 na ciągu ul. Patriotów. Biorąc pod uwagę powyższe, akceptację dla obecnej trasy linii 219 przez Urząd Dzielnicy Wawer oraz mając na uwadze, że na części z ww. odcinków linia 219 jest jedyną linią, obecnie nie widzimy możliwości zmiany jej trasy tak, aby zapewniała bezpośrednie połączenie os. Borki ze Szkołą Podstawową nr 109. Zwracamy uwagę, że duża część ww. osiedla znajduje się w strefie dojścia do przystanku BORKÓW obsługiwanego przez linie 142/702. Pasażerowie z części osiedla znajdującego się w większej odległości od ul. Trakt Lubelski, tj. obsługiwanego przez linię 219, mogą dokonać przesiadki do linii 142 / 702 na przystankach BORKÓW lub OŚRODEK SZKOLENIOWY.

Odpowiedź ZTM z dnia 26 kwietnia 2016 roku:

Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że układ drogowy, który może być wykorzystany do prowadzenia komunikacji autobusowej, musi spełniać następujące wymagania:

  • konstrukcja nawierzchni przystosowana do ruchu pojazdów ciężkich,
  • szerokość jezdni dwukierunkowej minimum 7 m (w wyjątkowych przypadkach 6 m),
  • wewnętrzny promień skrętu minimum 12 m,
  • brak progów zwalniających (dopuszczalne są progi wyspowe – w takim przypadku ich projekt należy uzgodnić z ZTM),
  • w miejscach przystanków: chodnik lub wysepka przystankowa o wymiarach min. 20 m x 1.5 m.

Przebudowa układu drogowego leży w kompetencjach poszczególnych zarządców dróg. Nadmieniamy dodatkowo, że skierowanie linii 142 w proponowany przez Pana sposób wydłużyłoby czas podróży pasażerów podróżujących tą linia w tranzycie, co z pewnością spotkałoby się z negatywnym odbiorem społecznym. W związku z powyższym podtrzymujemy stanowisko wyrażone w dotychczasowej korespondencji.

Odpowiedź ZTM z dnia 15 lipca 2016 roku:

Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że ze względu na wcześniej przedstawione argumenty nie planuje uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Południowej, jak również budowy infrastruktury przystankowej na tej ulicy. Wszelkie zmiany w układzie komunikacyjnym mogą odbywać się w ramach istniejących ciągów przystosowanych do kursowania nimi komunikacji zbiorowej, jak również istniejącej infrastruktury przystankowej. Z tego powodu należy uznać, że zachodnia cześć osiedla Borki jest obsługiwana przez linie kursujące ul. Trakt Lubelski, do których jest bliżej z większości posesji położnych w tej części osiedla, niż do linii 219 na ciągu ul. Skalnicowej.

Jednocześnie informujemy, że obecnie nie posiadamy rezerwowych autobusów, które umożliwiałyby nam uruchamianie nowych linii. Ewentualne zmiany w układzie komunikacyjnym muszą odbywać się w ramach istniejących połączeń. Jednakże Pana wniosek, jak również wnioski od innych mieszkańców z innych części dzielnicy Wawer, będą analizowane w celu znalezienia rozwiązania korzystnego dla możliwie dużej grupy mieszkańców.

Dlaczego urzędnicy nie chcą tego problemu rozwiązać? Mamy tutaj konkretny problem, który dotyczy dużej liczby uczniów i nie bardzo widzę wolę wśród urzędników, aby spróbować pomóc i aby wymyśleć odpowiednie rozwiązanie.