(Nie)rowerowy Wawer

Wawer wydaje się być dzielnicą o szczególnym potencjale rozwoju lokalnej komunikacji rowerowej. Jednorodzinny charakter zabudowy, sieć niedużych uliczek, długie główne arterie komunikacyjne oraz „parkingi” rowerowe przed wieloma instytucjami, sklepami i punktami Wawra zachęcają do wyboru tej formy podróżowania.

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Anin Falenica Las Marysin Miedzeszyn Międzylesie Nadwiśle Radość Sadul Wawer Zerzeń Data: . Otagowany jako:

Wawer wydaje się być dzielnicą o szczególnym potencjale rozwoju lokalnej komunikacji rowerowej. Jednorodzinny charakter zabudowy, sieć niedużych uliczek, długie główne arterie komunikacyjne oraz „parkingi” rowerowe przed wieloma instytucjami, sklepami i punktami Wawra zachęcają do wyboru tej formy podróżowania.

Wszystkie te czynniki w, połączeniu ze słabiej rozwiniętą komunikacją miejską, szczególnie wpływają na stosunkowo dużą liczbę dzieci i młodzieży dojeżdżającą do szkół i placówek oświatowych na rowerach.

Niestety, na dzień dzisiejszy brakuje spójnej, kompleksowej oraz długoterminowej wizji systematycznej i jakościowej rozbudowy komunikacji rowerowej w Wawrze. Sieć obecnych ścieżek, włączając w to szlaki pieszo-rowerowe, jest skromna i dodatkowo pełna „teleportów” – ścieżek kończących się nagle niczym lub rozpoczynających się niczym. Wbrew oznakowaniu poziomemu, od skrzyżowania z Bosmańską prawie do Żegańskiej, nie ma ścieżki rowerowej. Również nawierzchnia z kostki, często wybrakowana i nierówna, dodatkowo nie zachęca do korzystania ze ścieżek.

W rowerowej strategii Warszawy Wawer wygląda prawie na pominięty i zapomniany.

W największej dzielnicy Warszawy wyznaczono tylko 2 szlaki przeznaczone do rozbudowy i modernizacji (ciąg Szpotańskiego-Wydawnicza i Lucerny-Kadetów) i to w latach 2019-2020. Tylko około 2% z przewidywanych ponad 120 milionów złotych na realizację rowerowej strategii Warszawy zostało przypisanych do inwestycji w dzielnicy Wawer. Zapewni to budowę niespełna 9 kilometrów ścieżek rowerowych wobec planowanej modernizacji i budowy ponad 200 kilometrów w całej stolicy.

Nadchodzący okres zimowy to doskonały czas na spokojną i merytoryczną dyskusję oraz ustalenie wspólnej wizji i strategii rozwoju rowerowej komunikacji dla Wawra. Spójna wizja, popierana przez mieszkańców, umożliwi wykorzystanie dostępnych środków, na przykład z budżetu partycypacyjnego oraz stworzenie odpowiedniej presji na władze dzielnicy i Warszawy, aby rozwój infrastruktury rowerowej Wawra został priorytetowym projektem na mapie miasta.

Wszystkich, którym temat jest bliski zapraszam do włączenia się w prace stowarzyszenia „Razem dla Wawra”, którego jednym z priorytetów działalności jest budowa bezpiecznej infrastruktury rowerowej w dzielnicy. Zapraszamy do śledzenia profilu stowarzyszenia na facebooku oraz na nadchodzące spotkanie otwarte.

Jeden z „teleportów”w Wawrze – urywająca się ścieżka w ciągu Szpotańskiego-Wydawnicza.