Wawerskie inwestycje w 2018 roku

Jakie inwestycje dzielnicowe i miejskie powstaną lub rozpoczną się w 2018 roku w Wawrze? Całą lekturę miejskiego budżetu na 2018 rok można znaleźć na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, poniżej wymieniamy najważniejsze jego pozycje dla naszej dzielnicy.

Inwestycje dzielnicowe.

 • w czerwcu planowane jest zakończenie budowy ulicy Jeziorowej, Mydlarskiej (14KDL i 43KDD) oraz ulicy Wiązanej wraz z przebudową i budową nowej infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji i wodociągu.
 • planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch nowych dróg: Kwiatów Polskich oraz ciągu ulic Bylicowa – Trzykrotki wraz z budową infrastruktury podziemnej i oświetlenia.
 • planowana jest budowa rond na ulicy Bronowskiej na skrzyżowaniu z ulicami Wodniaków i Masłowiecką oraz na ulicy Przewodowej z ulicami Mrągowską i Strzygłowską.
 • planowane jest dokończenie budowy chodnika na ciągu ulic Brorków i Juhasów oraz rozpocznie się budowa ciągu pieszego i rowerowego na ulicy Bysławskiej.
 • zbudowany zostanie chodnik na ulicy Snopowej na odcinku od Wapiennej do końca obecnego chodnika w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
 • przed początkiem nowego roku szkolnego planowane jest zakończenie budowy zespołu przedszkolno-szkolnego przy ulicy Cyklamenów z 21 oddziałami oraz budowy żłobka i przedszkola przy ulicy Trakt Lubelski,
 • planowane jest rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej numer 128 przy ul. Kadetów oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 124 przy ul. Bartoszyckiej. Inwestycje zrealizowane mają być do końca 2019 roku.
 • zaplanowano zakończenie budowy i otwarcie trzech nowych budynków kulturalno – społecznych przy ul. Błękitnej w osiedlu Wawer, ul. Powojowej w osiedlu Radość oraz ul. Walcowniczej róg Patriotów w osiedlu Falenica.
 • planowane jest rozpoczęcie budowy nowej przychodni zdrowia na ulicy Żegańskiej przy Urzędzie Dzielnicy Wawer.
 • planowana jest budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych
  do budynków komunalnych na terenie dzielnicy Wawer.
 • trwać będzie przebudowa targowiska w Falenicy.
 • trwać będzie budowa odwodnienia w osiedlu Aleksandrów, Nadwiśle i Zbójna Gora.
 • zrealizowane zostaną inwestycje wybrane do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Partycypacyjnym na 2018 rok.
Budowa przedłużenia ul. Mydlarskiej

Inwestycje ogólnomiejskie.

 • planowane jest rozpoczęcie rozbudowy Wału Miedzeszyńskiego od ronda z Traktem Lubelskim do węzła Wał Miedzeszyńskim z trasą Południowej Obwodnicy Warszawy drogi S2. W ramach inwestycji powstanie druga jezdnia, drogi lokalne, chodniki drogi dla rowerów oraz infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja i wodociąg. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2020 rok.
 • planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ulicy Trakt Lubelski od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Borowieckiej. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodniki drogi dla rowerów. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2019 rok.
 • planowana jest budowa przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Trakt Lubelski od ulicy Klimontowskiej do ulicy Płowieckiej. MPWIK
  po skończeniu swoich prac planuje wykonanie podbudowy jezdni, a ZDM oraz dzielnica Wawer pozostałe roboty budowlane, czyli nową jezdnię i chodniki.
 • planowana jest budowa rond na ulicy Kadetów z ulicami Łasaka i Poprawną oraz budowa jezdni na ulicy Bronowskiej od
  Traktu Lubelskiego do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ulicami Wodniaków i Masłowiecką.
 • planowana jest budowa kanalizacji w ulicy Lucerny od Mydlarskiej do Widocznej, w ulicy Widocznej, Mrówczej. W Dzielnicy Wawer planowane są też inne inwestycje kanalizacyjne o których informowaliśmy w poprzednim numerze.

W dzielnicy Wawer trwać będzie też budowa Południowej Obwodnicy Warszawy oraz w związku tym utrudnienia na ciągach poprzecznych oraz na kolei. Szerzej informowaliśmy już o tym w poprzednich wydaniach Gazety Wawerskiej.