Część wschodniej nitki Patriotów do zamknięcia na rok

W związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy w dniu 12 marca br. zostanie zamknięty odcinek wschodniej nitki ul. Patriotów pomiędzy ul. Drozdową i ul. Lokalną. Wzdłuż zamkniętej ulicy nie jest planowany żaden tymczasowy łącznik, będzie natomiast w dalszym ciągu dopuszczony ruch pieszy. Po dwóch tygodniach od zamknięcia powinien być natomiast dostępny objazd wzdłuż ul. Arniki i następnie przez plac budowy do ul. Drozdowej. Ten fragment ul. Patriotów zamknięty będzie co najmniej przez rok.

Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Patriotów – etap II. Materiały inwestora.