Terminy przebudowy Traktu Lubelskiego ponownie nieaktualne

Autor: , Osiedle: Marysin Nadwiśle Wawer Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , , ,

Jeszcze niedawno planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową Traktu Lubelskiego na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej był przełom maja i czerwca 2018 roku. Rozpoczęcie przebudowy odcinka od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej również planowane było na rok bieżący. Wiadomo już, że te terminy, podobnie jak wiele poprzednich terminów, są nieaktualne.

Ulica Trakt Lubelski

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla tego pierwszego odcinka Trakt Lubelskiego (od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej) planowane jest dopiero w II kwartale bieżącego roku. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla tego odcinka. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych i podpisaniu umowy z wykonawcą. Biorąc pod uwagę urzędniczą sprawność przy prowadzeniu tej inwestycji, naprawdę trudno określić kiedy mogłoby to nastąpić, choć rok bieżący jest tu nadal możliwy.

Rozpoczęcie prac budowlanych na tym drugim odcinku Traktu Lubelskiego (od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej) jest jeszcze większą niewiadomą. Dopiero teraz MPWiK ogłosiło przetarg na budowę przykanalików do granicy pasa drogowego. Na sam remont ulicy nie ma jeszcze nawet zarezerwowanych środków finansowych. W odpowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego z dnia 4 kwietnia br. na interpelację miejskiego radnego Tomasza Trettera można przeczytać, że „Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy nowych inwestycji na tym obszarze jest poddawane wnikliwej analizie w kontekście działań prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji związanych z rozwojem sieci kanalizacyjnej i budową kolektora ściekowego. Obecnie analizowane są możliwości modernizacji ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej”.

Trakt Lubelski pozostanie zatem na jeszcze dłużej jedną z najbardziej zniszczonych dróg w dzielnicy Wawer.