Przebudowa targowiska będzie droższa

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

Na budowę nowego bazaru w Falenicy zarezerwowano nieco ponad 15 mln zł. Część mieszkanców była oburzona, że w miejsce przeznaczone do przysłowiowego handlowania marchewką zostanie zainwestowanych tak dużo środków finansowych. Teraz okazuje się, że bazar będzie kosztował jeszcze więcej.

Wizualizacja targowiska w Falenicy. Fot. um.warszawa.pl

Po przystąpieniu do budowy targowiska wykonawca poddał w wątpliwość prawidłowość wykonania projektu budowlanego. Niestety nikt tego projektu wcześniej porządnie nie sprawdził. Wskutek zastrzeżeń wykonawcy odnośnie projektu budowlanego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami zlecił dwie ekspertyzy, które potwierdziły błędy w projekcie w zakresie elementów konstrukcyjnych bazaru. Projektant kilkukrotnie poprawiał projekt, ale i tak końcowa ekspertyza potwierdziła, że projekt w dalszym ciągu jest wadliwy.

Projekt w pewnym zakresie trzeba będzie wykonać od nowa. Zadanie to zlecone zostanie najprawdopodobniej samemu wykonawcy targowiska. Wygląd bazaru po przebudowie w stosunku do pierwotnych planów ma się nie zmienić – wszystkie wizualizacje są zatem aktualne. Już teraz wiadomo jedak, że zmiany w projekcie zwiększą koszty budowy bazaru. I to niemało. Trzeba dołożyc niespełna 3 mln zł. Rada Dzielnicy Wawer na ostatniej sesji w dniu 23 maja br. pozytywnie zaopiniowała wydatkowanie dodatkowych środków w kwocie 1,5 mln zł na pierwsze dwa etapy, które mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. Dodatkowe 1,4 mln zł przeznaczone będzie na kolejne dwa etapy w przyszłym roku. Całość dodatkowej kwoty musi być jeszcze uchwalona podczas sesji Rady Warszawy.