Analizujemy propozycje rowerowe dla Wawra

Ostatnio Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta m.st. Warszawy, przedstawił plan budowy setek kilometrów DDRów (Dróg Dla Rowerów, popularnie zwanych ścieżkami rowerowymi), co de facto stanowiłby powiększenie stanu posiadania Warszawy w tym zakresie z 550 km do 800 km.

Propozycje kandydata zaprezentowane zostały na poniższej mapce.

Przyjrzyjmy się propozycjom dla dzielnicy Wawer:

  • Budowa DDR wzdłuż Płowieckiej. Faktycznie do ul. Kajki znacznie poprawi sytuację mieszkańców Wawra, natomiast dalej wzdłuż Traktu Brzeskiego jest to inwestycja dla Wesołej i Starej Miłosnej.
  • Dokończenie DDR w ciągu ulic Kadetów i Lucerny. bardzo potrzebne połączenie między 3 głównymi ciągami komunikacyjnymi naszej dzielnicy. Niestety brak remontu istniejącego koszmarku z kostki Bauma.
  • Budowa DDR wzdłuż ciągu ulic Widocznej, Szpotańskiego i Patriotów. Jest to inwestycja niezbędna dla dzielnicy, ale i tu są błędy np. wg planu będzie budowa DDR tam, gdzie już on istnieje (od Traktu do ul. Bosmańskiej czy przy Ferio). Przydałoby się też jednoznaczne oznaczenie czy DDR będzie wzdłuż wschodniej czy zachodniej nitki (a może wzdłuż obu?). Niestety brakuje przedłużenia do infrastruktury przy ul. Marsa, w konsekwencji Marysin pozostaje rowerową pustynią.
  • Budowa DDR wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego od Traktu Lubelskiego do granic Warszawy. Dokończenie jednego z filarów komunikacji rowerowej w Wawrze, aczkolwiek bez planowanych połączeń z resztą dzielnicy przysłuży się małej liczbie mieszkańców i będzie pełnił głównie funkcję tranzytową dla gmin ościennych.

Thats all folks. Nie ma żadnej koncepcji dla Traktu Lubelskiego, DDR na Panny Wodnej nadal prowadzi znikąd donikąd, smętne pozostałości wzdłuż ul. Mrówczej nie doczekają się remontu. Nie likwiduje istniejących „teleportów” (przerwy w ciągu ścieżki) np. między ulicą Łasaka a ciągiem DDR przy trasie Siekierkowskiej.

Co gorsza plan nie uwzględnia inwestycji, które mają być zrealizowane w najbliższych latach tj:

  • budowa POW, wzdłuż której zostanie poprowadzony DDR oraz kilka wiaduktów z wytyczonymi ścieżkami
  • remont ul. Bysławskiej, przy której ma zostać wybudowany DDR i chodnik
  • tunele w Radości i Falenicy, przy których też ma być zbudowana infrastruktura rowerowa

Plan jest okrojoną i spóźnioną wersją Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020, który stworzony został w 2013 roku. Zakłada zbudowanie kilku potrzebnych odcinków, ale pomija wiele innych kwestii. Nie uwzględnia planowanych inwestycji, nie tworzy wielu nowych połączeń z sąsiednimi dzielnicami, nie skupia się na istotnych szczegółach (likwidacja teleportów ) i całkowicie pomija ruch lokalny np., dojeżdżanie do stacji kolejowych. Pokazuje też jak słabo kandydat zna naszą dzielnicę i jedyne, co ma do zaproponowania to plan opracowany na kolanie. Wydaje się, że ów plan nie był nawet konsultowany z lokalnymi działaczami partyjnymi, gorzej jeśli był, co pokazuje „znajomość” lokalnych uwarunkowań…

Reasumując, jeśli pan Trzaskowski będzie potrzebował sensownych konsultacji w temacie budowy DDR w naszej dzielnicy (a jak widać w swoim zapleczu nie ma ku temu właściwych ludzi) zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Razem dla Wawra. Niegdyś na spotkaniu w Wawrze inny kandydat na prezydenta m.st. Warszawy – Pan Patryk Jaki, wskutek braku własnego programu rozwoju dróg dla rowerów, posiłkował się propozycjami tego stowarzyszenia. Razem dla Wawra merytorycznie wspiera od samego początku kandydatkę na prezydenta m.st. Warszawy, Panią Justynę Glusman, więc pomoże z pewnością także kolejnemu kandydatowi.

Kompleksowy program rozwoju infrastruktury rowerowej w Wawrze Stowarzyszenia Razem dla Wawra znajdziecie Państwo na mapie rowerowej.