Priorytety dla dzielnicy Wawer w nowej kadencji

Walka ze smogiem, zwiększenie tempa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stworzenie dzielnicowego programu senioralnego i rozwoju  kultury w dzielnicy – to priorytety nowego, koalicyjnego Zarządu Dzielnicy Wawer. Do wybranego przez Radę Dzielnicy Zarządu weszli: Norbert Szczepański (Burmistrz Dzielnicy, Koalicja Obywatelska), Leszek Baraniewski (Zastępca Burmistrza, Koalicja Obywatelska) i Jacek Wiśnicki (Stowarzyszenie “Razem dla Wawra” – Ruchy Miejskie, Zastępca Burmistrza).

  – Zbudowaliśmy dobry program dla dzielnicy w oparciu o nasze wspólne priorytety. To program umożliwiający kontynuację działań na rzecz rozwoju Wawra realizowany od 12 lat i uwzględniający nowe wyzwania stojące przed dzielnicą – mówi zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski (KO).

Zdaniem Rafała Czerwonki, Prezesa Stowarzyszenia “Razem dla Wawra”, wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy,  współpraca kolicyjna jest “szansą na korektę dotychczasowej polityki i sposobu działania Urzędu Dzielnicy”, a także “postawienia na pierwszym miejscu nowych tematów, takich jak:  dbałość o ład przestrzenny, uzupełnienie infrastruktury podstawowej czy walka ze smogiem”.  – Chcemy wcielać w życie nasze ideały, z którymi szliśmy do wyborów samorządowych,–  mówi  Rafał Czerwonka.

Wśród priorytetów nowego Zarządu znalazły się także:

  • dalsza modernizacja i budowa placówek oświatowych,
  • bliższa współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • działania na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej,
  • działania na rzecz ochrony i rewitalizacji materialnego dziedzictwa Wawra, szczególnie świdermajerów,
  • wypracowanie nowej, odpowiadającej wyzwaniom współczesności, formuły funkcjonowania rad osiedlowych.

W ramach rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej planowane jest powstanie w pełni aktualnej i intuicyjnej mapy pokazującej każdemu mieszkańcowi Wawra, na jakim etapie jest budowa sieci w jego okolicy. Taka mapa tłumaczyłaby mieszkańcom także warunki, jakie muszą być spełnione, by dany odcinek sieci powstał, a także wskazywałaby, która jednostka miasta odpowiada inwestycję.

Priorytetem koalicji jest także wspieranie aktywności mieszkańców.  Nacisk położony zostanie na działania na rzecz seniorów oraz wsparcie aktywności rodzinnych. Opracowany zostanie dzielnicowy program senioralny oraz program rozwoju kultury.

W ramach walki ze smogiem, oprócz wymiany pieców w lokalach komunalnych, będących w zasobach miasta, koalicja chce także opracować skuteczne narzędzia wspomagające osoby prywatne w podjęciu decyzji o zmianie sposobu ogrzewania swoich lokali.  Takie rozmowy mają się toczyć się w ramach specjalnego zespołu z udziałem strony społecznej.

Nowa koalicja dysponuje większością 13 mandatów w 23-osobowej Radzie Dzielnicy Wawer (10 mandatów KO, 3 mandaty „Razem dla Wawra”).  Przewodniczącym Rady został Michał T. Żebrowski z Koalicji Obywatelskiej, a Wiceprzewodniczącymi: Joanna Buczyńska z KO i Rafał Czerwonka z „Razem dla Wawra”.

Zarząd Dzielnicy Wawer:

Norbert Szczepański – Radny dzielnicy od 3 kadencji. Wywodzi się ze środowiska organizacji pozarządowych, był współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz świetlicy i klubu młodzieżowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz w Spółce Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica”, zaś samorządowe pracując w Radzie Dzielnicy w komisjach: oświaty, kultury i sportu oraz społecznej. Przez 10 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Leszek Baraniewski  – Ponad 20 lat  działa na rzecz wawerskiej społeczności lokalnej. Od 2014 roku Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer. W przeszłości przewodniczący Rady Osiedla Nadwiśle i  Radny Dzielnicy Wawer. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. W 2013 r. wyróżniony tytułem „Wawerczyk Roku” w kategorii społecznik.

Jacek Wiśnicki – członek zarządu Stowarzyszenia „Razem Dla Wawra”, działacz społeczny pracujący na rzecz trzeciego sektora, przez ostatnie lata tworzący ofertę kulturalną kinokawiarni Stacja Falenica. Mieszka w Falenicy, jest autorem wielu kampanii i akcji społecznych, w tym ochrony falenickiej sosny. Doświadczenie samorządowe zdobywał jako wiceprzewodniczący Rady Osiedla Falenica.

Nowy Zarząd Dzielnicy Wawer. Od lewej: Jacek Wiśnicki (Razem dla Wawra), Norbert Szcepański (Koalicja Obywatelska), Leszek Baraniewski (Koalicja Obywatelska)