Łąki zastowskie parkiem przyrody?

Autor: , Osiedle: Las Zerzeń Data: .

W dniu 7 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w nowej kadencji samorządowej. W związku z tym, iż w porządku obrad komisji znajdowała się sprawa omawiania wniosków do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy na posiedzenie przybyło kilkudziesięciu mieszkańców zainteresowanych rozwiązaniem kwestii tzw. łąk zastowskich.

Fragment Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy obejmujące tzw. łąki zastowskie.

Problem właścicieli gruntów na północ i na południe od ulicy Kadetów znany jest od wielu lat. Nikt przez tyle lat nie potrafił go niestety rozwiązać, przez co coraz trudniej jest w ogóle na ten temat dyskutować.

Po dwugodzinnej dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Piotr Grzegorczyk, zaproponował przyjęcie uchwały w odniesieniu do problemu łąk zastowskich. W uchwale  radni pracujący w tej komisji zawnioskowali do Zarządu Dzielnicy Wawer o zwrócenie się do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojewody Mazowieckiego o wykup terenów znajdujących się na obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu od prywatnych właścicieli. Jeśli chodzi o przeznaczenie tego terenu zaproponowano w uchwale komisji ustanowienie na tym terenie parku przyrody.

W dyskusji nad tym tematem wiceburmistrz dzielnicy Wawer Jacek Wiśnicki podkreslił, że kluczowe dla zachowania walorów tego terenu jest uregulowanie spraw własności, a także zwrócił uwagę na to, że park przyrody jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego na takie inwestycje.

Nie przestając w zabiegach o rozwiązanie problemu łąk zastowskich liczyć trzeba na to, że przedmiotowa uchwała podjęta przez Komisję Ładu Przestrzennego będzie krokiem w kierunku rozwiązania nabrzmiałego problemu łąk zastowskich.