SmogAnin Zły

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

Zastanawiasz się, czemu spacerując czy uprawiając sport na zewnątrz kaszlesz, czujesz, jak po­wietrze gryzie Cię, kiedy wdychasz je do płuc? To wina smogu – zanieczyszczonego powietrza, które niesie ze sobą śmiertelne konsekwencje. W Polsce zjawisko to jest przyczyną ok. 45 tysięcy zgonów rocznie. Twój spacer z rodziną, zabawa z dziećmi na placu zabaw czy trening przy złej jakości powietrza negatywnie wpływa na Twoje zdrowie i zdrowie Twoich naj­bliższych, w szczególności dzieci.

SmogAnin Zły, projekt reali­zowany przez Fundację Kapitał Młodych umożliwi mieszkańcom Wawra podjęcie decyzji czy aktywności na „świeżym” powietrzu faktycznie są dobrym pomysłem. Projekt swoim zakresem obejmuje instalację czujnika jakości powietrza, tablicę LED oraz tablice informacyjne.

Czujnik powietrza będzie zintegrowany z ogólnopolskim systemem Airly. Umożliwi to w łatwy i intuicyjny sposób sprawdzenie aktualnego stanu powietrza poprzez stronę internetową czy aplikację mobilną. Dzięki dostępnym pomiarom z innych regionów Polski będzie można porównać wyniki naszego regionu z innymi punktami pomiarowymi. Zintegrowana z systemem tablica LED wyświe­tlać będzie wartości pomiarowe dla zanieczyszczeń PM10, PM2.5, PM1 oraz podstawowe informacje takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie. Dzięki niej przechodząc czy przejeżdżając w pobliżu punktu pomiarowo- informacyjnego natychmiast będziemy mogli zweryfikować aktualny stan powietrza. Tablice informacyjne dopełnią punkt pomiarowo – informacyjny poprzez dostarczenie mieszkańcom wiedzy teoretycznej o smogu, wyjaśniając podstawowe zagadnienia w zakresie zanie­czyszczenia powietrza ale także poprzez rekomendację działań jakie należy podjąć aby zmniejszyć emisję szkodliwych substancji oraz działań, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu środowiska zewnętrznego na nasz organizm. Dzięki tablicy informacyjnej poszerzymy również świadomość odnośnie działań naszego miasta w zakresie walki ze złym powietrzem. Łącząc siły i podążając do wspólnego celu jakim jest poprawa jakości środowiska, w jakim żyjemy, mamy szanse na wypracowanie nawyków, które realnie wpłyną na wynik naszych starań.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szko­ły Podstawowej nr 218 punt pomia­rowy oraz tablice informacyjne zostaną umieszczone na terenie szkoły. Zakończenie projektu i oddanie punktu planowane jest na początek lutego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander.