Burze, wiatr i woda

Autor: , Osiedle: Bez kategorii Data: .

Ostatnie tygodnie to czas wzmo­żonej pracy straży pożarnych w całej Polsce. W drugiej poło­wie maja mieliśmy do czynienia z gwałtownymi burzami, dużymi opadami deszczu, silnie wiejącym wiatrem oraz wysokim stanem wód w rzekach. W tym okresie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Radości pozostawali w stanie gotowości.

W dniu 23 maja br. nagłe ulewy doprowadziły do zalania części ulic w Wawrze. Strażacy interweniowali głównie na terenie Falenicy, gdzie za pomocą motopomp pływających „NIAGA­RA” wypompowywali wodę z zalanych arterii, piwnic i garaży. Zalane, nieprzejezdne ulice zostały sprawnie udrożnione. Oprócz OSP Radość w tym dniu, w działaniach na terenie Falenicy brały również udział OSP Stara Miłosna, OSP Ursus, OSP Wesoła oraz strażacy KM PSP m. st. Warszawy z JRG nr 8 i 12.

Kolejna nawałnica nawie­dziła naszą dzielnicę 28 maja br. OSP Radość został zadysponowany do działań przy ul. Bystrzyckiej w Falenicy. Woda z ulicy wdzierała się częściowo na prywatne posesje i zagrażała zalaniem zagłębionych garaży. Na miejscu pracował już zastęp z JRG nr 12, który usuwał skutki opadów przy pomocy turbopompy o napędzie wodnym. Działania OSP Radość polegały na sprawieniu motopomp pływających i usunięciu przy ich pomocy wody na wolną przestrzeń. W tym samym czasie przy ul. Filmowej działał zastęp z OSP Stara Miłosna, a przy ul. Bambusowej zastęp z OSP Wesoła.

Strażacy OSP Radość podczas wypompowywania wody z zalanej ulicy i garażu w Falenicy, maj 2019

Poza udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażacy z OSP Radość brali udział w zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych między innymi przez lokalny samorząd. 25 maja strażacy czuwali nad bezpie­czeństwem uczestników pikniku lotniczego Aero Piknik 2019 zorganizowanego na Plaży Romantycznej. Zastęp strażaków udał się na tę imprezę wozem bojowym marki Star 244 GBA 2.5/16 397-21 z 1985 roku. Piknik lotniczy przebiegał spokojnie, strażacy interweniowali raz, dogaszając ognisko w obrębie Plaży Romantycznej, które rozprzes­trzeniło się na powalone drzewo i inne zarośla. Główną atrakcją pikniku były loty balonem na uwięzi, symulatory lotów oraz liczne konkursy. Wizy­ta strażaków z wozem bojowym okazała się atrakcją, szczególnie dla najmłodszych uczestników imprezy. Dzieci i młodzież bardzo ochoczo robiła sobie zdjęcia na tle wozu bojowego oraz ze strażakami. Ponadto była to okazja do rozmowy i poznania społecznej służby druhów z Radości.

W związku z prognozowanym przejściem przez rejon Warszawy fali wezbraniowej w dniach 28 i 29 maja strażacy z Komendy Miej­skiej PSP m. st. Warszawy zostali dysponowani do patrolowania brzegów Wisły. Do zadań patroli należało: kontrolowanie ewentualnych zagrożeń związanych z podniesionym poziomem wody w Wiśle i informowaniem o zaistniałych zagrożeniach; podej­mowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia; udzielanie informacji na temat aktualnej sytuacji i stanu wody w rzece. Linia brzegowa rzeki, jaką mieli pod kontrolą ratownicy z JRG 12 w Wawrze rozciągała się od granicy południowej miasta do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

W czasie najwyższego stanu wody w Wiśle, właściciele nadwiślańskich klubokawiarni zostali poproszeni przez miasto o zabezpieczenie lokali i zamknięcie kanalizacji, opróżnienie pojemników na śmieci oraz zabranie krzeseł i stolików. Władze miasta wraz z Komendą Miejską PSP stale monitorowały sytuację. Na wypadek przekroczenia przez lustro wody poziomu ostrzegawczego przygotowano 260 tysięcy worków z piaskiem. Ze względów bezpieczeństwa obowiązywał też zakaz wchodzenia na międzywały. Podczas największego wezbrania wody nie można było przebywać na działkach na Mokotowie. Dodatkowo służby zostały skierowane do zapewnienia bezpieczeństwa na mostach, na których gromadzili się ludzie obserwujący rzekę.

Tomasz Borkowski
Stanisław Rybicki