Nizina_Wawerska_-_Kanał_Wawerski_i_in._kanały_melioracyjne_-_mapa. Wikipedia

Autor: , Osiedle: Data: .