Anin_UMN2_UMN3

Tak zmieniły się w latach 2011-2018 obszary UMN/2 i UMN/3 osiedla Anin, w trakcie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gdzie § 22.pkt 4 dla tych obszarów brzmi: „Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni”. Podobny los spotkał w Aninie działki przy ulicy Bosmańskiej, Niemodlińskiej, VIII Poprzecznej , Rzeźbiarskiej, Zalipie…

Autor: , Osiedle: Data: .