Masz piec na węgiel? WYMIEŃ GO ZA DARMO.

Dotacja w wysokości do 100% całkowitych kosztów wymiany pieca obowiązuje jedynie w 2019 i 2020r.

Bardzo istotne jest to, że nie potrzebujemy posiadać własnych środków finansowych na realizację inwestycji.

Możemy podpisać pełnomocnictwo dla firmy, która założy nam instalację gazową. Na podstawie pełnomocnictwa firma otrzyma pieniądze bezpośrednio od miasta, bez naszego pośrednictwa.

Dotacja wynosi do 12 tys. zł na instalację gazową oraz dodatkowo 10 tys. zł na instalację grzewczą.

 • Pokrywa wszystkie koszty przyłączenia do sieci gazowej, w szcze­gólności:
 • projekt przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej
 • wykonanie przyłącza
 • opłata za przyłączenie do sieci gazowej
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
 • zakup i montaż wkładu kominowego
 • zakup i montaż kotła gazowego
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (100 zł/m2, do 10 tys zł

Posiadasz już piec gazowy ale płacisz za gaz więcej niż sąsiedzi?

Być może posiadasz tradycyjny kocioł gazowy, który zużywa więcej gazu niż kotły gazowe kondensacyj­ne.

W ramach dotacji możesz również wymienić swój piec za darmo (do 12 tys. zł) i płacić mniej­sze rachunki za gaz. Wystarczy, że posiadasz drugie źródło ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) i je zlikwidujesz. Dotyczy to również kominka z płaszczem wodnym.

W każdym z powyższych przypadków wymieniając piec można otrzymać również za darmo (lub z niewielką dopłatą – zależy od oferty instalatora) instalację fotowoltaiczną do 3 kWp. Instalacja taka pokryje całkowite zapotrzebowanie na ener­gię elektryczną w wysokości ok. 3000 kWh (roczny oszczędność na rachunkach to ok 1600zł).

Najbardziej opłacalną opcją jest wymiana pieca na pompę ciepła (dotacja do 100% kosztów, do 40 tys. zł na pompę + 10 tyś. zł na instalację grzewczą). W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną zapewni nam to brak rachunków za ogrzewanie domu.

Wniosek o dotację można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Poli­tyki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 325 96 06 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Warto również pamiętać, że warszawiacy mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • ocieplenie ścian budynku (do 150zł/m2)
 • wymianę okien i drzwi balkonowych (do 700zł/m2)
 • wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych (do 2 tyś zł)