Dotacje do budowy instalacji fotowoltaicznych i nie tylko

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspierają one programy dofinansowań dla instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które w najbliższych latach będą się ciągle rozwijać. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Te, które dofinansowują budowę instalacji fotowoltaicznych to przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Bezzwrotne dotacje do różnych instalacji proekologicznych wykorzystujących m.in. fotowoltaikę są udzielane przez Urząd Miasta st. Warszawy od września 2019 r. Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w Warszawie jest elementem szerokiego programu wspierania mieszkańców w inwestowaniu w instalacje służące ochronie środowiska. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wykonaniu w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy, instalacji odnawialnych źródeł energii określone są w załączniku nr 1 do uchwały XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. Od 23 października 2019 r. można było wnioskować m.in. o dotację na instalację pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.

Warto poznać Uchwały Rady Miasta (http://wde.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/akt.pdf) oraz przyjrzeć się dotacjom i sprawdzić, czy korzystne będzie połączenie ich w pakiecie razem z planowaną instalacja fotowoltaiczną. Informacji nigdy za wiele.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy lub w dzielnicowym Biurze Obsługi Mieszkańców. Wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Formularz wniosku oraz opis kolejności czynności przy ubieganiu się o dotację znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy. Termin złożenia wniosku o dopłatę do instalacji fotowoltaicznej planowanej do wykonania w 2020 roku mija 31 marca 2020 r. Trzeba się pospieszyć!

Jak widać wsparcie miasta dla inwestycji proekologicznych jest wielokierunkowe, a dotacje dla inwestycji w instalacje fotowoltaiczne znaczące i ujęte w wielu konfiguracjach. W tym pozornie skomplikowanym zestawie najważniejsze jest to, że dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysokość dofinansowania fotowoltaiki wynosi do 15000 zł, ale nie więcej niż 1500 zł za każdy zainstalowany kilowat urządzeń liczony od mocy paneli fotowoltaicznych. 

Koszty i zyski.

Instalacja fotowoltaiczna czyli „domowa ekologiczna elektrownia” dla średniego domu zużywającego dotąd z sieci 4 MWh ( 4000 kWh) energii elektrycznej rocznie powinna wyprodukować jej ok. 5 kWp rocznie. Zapewni to pokrycie pełnych potrzeb gospodarstwa domowego (z uwzględnieniem 20% straty ilości energii „przechowywanej” w sieci) oraz pozwoli nawet na niewielki zapas mocy na wprowadzenie do domu nowych urządzeń elektrycznych np. klimatyzatora. Roczne opłaty za energię elektryczną spadną radykalnie bo rachunki od dostawcy prądu zmniejszą się z ok. 250 zł/mc do ok. 15 – 40 zł. za miesiąc w zależności od stopnia zoptymalizowania jednoczesności produkcji i poboru energii w gospodarstwie domowym, tak aby jak najmniej magazynować energii w sieci. Zysk roczny w opłatach za energię sięga więc 2500 – 2800 zł/rok.
Koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej produkującej 5 kWp energii rocznie wynosi obecnie średnio 5000 zł / 1kWp czyli ok. 25000 zł. To duży jednorazowy wydatek, który jednak wsparty warszawską dotacją i ulgą podatkową wart jest rozważenia. Wraca więc tytułowe „Fotowoltaika, głupcze!”

Dotacja „warszawska” pozwoli na odzyskanie do 15000 zł. nakładów, czyli max 1500 zł. za każdy zainstalowany kW mocy urządzenia. Dla instalacji o mocy 5 kWp dotacja wyniesie więc 7500 zł.

Wprowadzona w 2019 r. podatkowa ulga w rocznym rozliczeniu PIT (tzw. ulga termomodernizacyjna obejmująca m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych do wys. 53000 zł. poniesionych wydatków kwalifikowanych odliczanych od dochodu) pozwala nam odliczyć od podatku kolejne 17% czyli 4250 zł. Pozostałe 13250 zł. przy rocznym zysku ze zmniejszonych opłat za energię w wysokości min. 2500 zł/rok pozwala na zwrot nakładów już 5,5 roku ( nie licząc nieuniknionego w tym czasie wzrostu cen energii ). Reasumując, już po 5 – 6 latach zwracają nam się nakłady na wybudowanie średniej wielkości instalacji fotowoltaicznej i zaczynamy czas prawdziwych oszczędności.

Jeżeli skorzystamy z kredytu bankowego oprocentowanie podwyższy koszt inwestycji i czas zwrotu nakładów wydłuży nam się do 6-7 lat. Przedstawione szacunki sprawiają, że inwestycja w fotowoltaikę wydaje się naprawdę warta uwagi a czas zwrotu nakładów zdecydowanie bardziej optymistyczny niż przewidywane jeszcze kilka lat temu 12-15 lat.