Likwidacja objazdu przez plac budowy i otwarcie Zabawnej

W przyszłym tygodniu do historii przejdzie tymczasowa droga, ułożona z betonowych płyt, która jest zlokalizowana wzdłuż ulicy Arniki i na wysokości ulicy Żwanowieckiej. Droga ta przez ponad 2 lata stanowiła objazd zamkniętego, wschodniego odcinka ulicy Patriotów.

3 czerwca br. objazd ten zostanie zlikwidowany, a ruch samochodowy zostanie przeniesiony na wiadukt nad Południową Obwodnicą Warszawy, który powstał w w ciągu ulicy Zabawnej. Taka zmiana organizacji ruchu umożliwi prowadzenie prac budowlanych w miejscu dotychczas zlokalizowanego objazdu.

Tymczasowa organizacja ruchu na węźle Patriotów – Wschód. Źródło: materiały inwestora