Autobus czerwony, przez ulice mego miasta mknie…

Wawerska komunikacja miejska, mimo kilku istotnych zmian w ostatnich latach, nadal jest słabo oceniana przez pasażerów – zwłaszcza tych mieszkających w zachodniej części dzielnicy (osiedla Zerzeń i Nadwiśle).

Wpływ na to ma niewątpliwie niedostateczna oferta przewozowa, czyli zbyt niski stosunek liczby miejsc pasażerskich do liczby mieszkańców (1/4) oraz wciąż zbyt duże odległości do przystanków komunikacji publicznej.

Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego przygotowali w ciągu ostatnich 13 lat na zlecenie Miasta 3 projekty/koncepcje zmian w komunikacji miejskiej Wawra. Dwa pierwsze odrzucili sami mieszkańcy i wawerski samorząd, aby przegłosować w Radzie Dzielnicy ostatni – pochodzący z 2018 roku. W ten oto sposób powstała linia 213, linię 115 przedłużono do Mokrego Ługu, linię 147 do Osiedla Stara Miłosna, uruchomiono nowe trasy na ulicach: Przewodowa, Izbicka, Zagórzańska, Kadetów, Łasaka oraz Alpejska (dojazd do Instytutu Kardiologii linią 305). Po wykonaniu kanalizacji w ul. Trakt Lubelski oraz ul. Zwoleńskiej, zachowano komunikację miejską na ciągu ulic Borków i Juhasów (chociaż pierwotnie miała tam kursować tylko tymczasowo). Z linii zastępczej Z19, na wymienionym ciągu powstała linia zwykła 219 obsługujca trasę PKP Radość – Gocław. Częściej kursują też linie 146, 147, 173 oraz 502.

Dodatkowo, uruchomiono kursy skrócone na linii 213 (PKP Falenica – PKP Radość), które są obecnie zawieszone ze względu na brak nauki w szkołach. Tak samo jak w przypadku dodatkowych kursów porannych na linii 115.
Od 2 czerwca br., po wielu latach starań samorządu Osiedla, Dzielnicy oraz mieszkańców, celem wzmocnienia komunikacji na ulicy Trakt Lubelski, uruchomiono dodatkowe kursy na linii 142. Dzięki temu linia ta na odcinku od ulicy Skalnicowej do pętli Wiatraczna kursuje co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego (czyli mniej więcej w godzinach 5:00 – 9:00 i 15:00 – 20:00 w dzień powszedni). W tym roku zaplanowano też wzmocnienia innych linii wawerskich, jednak ze względu na sytuację finansową Miasta – zamierzenia nie zrealizowano.

Autobus Solaris Urbino 12 na linii 146 zmierza do pętli Falenica. Fot. Sławomir Miętek, Omni-BUS

Od marca br., tuż po po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią, dramatycznie spadła frekwencja w komunikacji publicznej w obszarze całej Warszawy (powodowana również strachem przed zarażeniem w zatłoczonych środkach transportu zbiorowego). Odbudowa komunikacji do stanu sprzed pandemii potrwa zapewne kolejne kilka lat. Tymczasem planowane zmiany zostaną z dużym prawdopodobieństwem zweryfikowane lub odłożone w czasie. Duży wpływ będą miały na to również zmiany w dochodach i wydatkach Miasta i Dzielnicy – w roku 2020, jak i w latach kolejnych. Mimo to pewne zmiany w układzie komunikacji miejskiej Wawra nastąpią. Będzie to na pewno – zapewnienie dojazdu do przystanku kolejowego Gocławek poprzez zmianę organizacji ruchu na ulicach Goździków, Korkowa i Torowa, w tym także wyznaczenie przystanku krańcowego. Według planów ZTM pojadą tam linie 115 i 215 (podział linii 115 na dwie). Urząd Dzielnicy wybrał właśnie wykonawcę na opracowanie projektów organizacji ruchu w 40 lokalizacjach w Wawra, w tym także w miejscu wcześniej wymienionym. Wdrożenie nowych organizacji ruchu nastąpi – jeśli środki pozwolą – zapewne w przyszłym roku..

Ponadto – według planów postępowań przetargowych – na lipiec bieżącego roku Dzielnica Wawer zaplanowała zamówienie publiczne polegające na budowie ciągu ulic Liliowa-Tawułkowa. Po przebudowie zaplanowano w tym miejscu wprowadzenie komunikacji miejskiej. Nowy odcinek obsłuży zapewne któraś z linii kursujących na sąsiednich ciągach.

Po otwarciu mostu Południowego oraz całej Południowej Obwodnicy Warszawy Zarząd Komunikacji zaplanował uruchomienie nowej linii autobusowej 319 kursującej co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego: z Międzylesia, poprzez Patriotów, nowym mostem na Ursynów i Wilanów, aż pod samiuśką linię I metra (a w przyszłości do tzw. „Tramwaju na Wilanów”).

Na ten i przyszłe lata zaplanowano również postawienie nowych wiat przystankowych w miejscach gdzie ich nie ma lub na przebudowanych ciągach komunikacyjnych. Nowe wiaty pojawiły się już na nowo otwartym odcinku ul. Trakt Lubelski oraz ul. Wał Miedzeszyński. W dalszej perspektywie czasowej zaplanowano budowę nowej pętli „Aleksandrów” przy skrzyżowaniu ulic Podkowy i Wiązowskiej, celem włączenia nowo budowanych aleksandrowskich osiedli w krwioobieg stołecznej komunikacji zbiorowej.

Po modernizacji linii kolejowej numer 7 zaplanowano też zwiększenie liczby kursów linii S1. Realizacja tych planów oraz całej koncepcji ZTM – zapewne poprawi funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Wawrze.
Niezbędna wydaje się współpraca Miasta oraz Dzielnicy z nowymi inwestorami zamierzeń budowlanych, w celu partycypacji kosztów nowej infrastruktury komunikacyjnej. Czeka nas również sukcesywne wprowadzanie ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, a także intensyfikacja działań zachęcających mieszkańców Wawra do korzystania z miejskiej komunikacji publicznej. Może kiedyś doczekamy się również postulowanej „ przyspieszonej linii” w Wawrze Zachodnim. Kto wie co przyniesie przyszłość.