Konkursu nie będzie?

Autor: , Osiedle: Międzylesie Sadul Data: . Otagowany jako: , ,

Coś takiego wydarzyło się w wawerskim samorządzie po raz pierwszy w tej kadencji. 9 grudnia, w trakcie kolejnej sesji Rady Dzielnicy Wawer, głosami radnych rządzącej koalicji (czyli głównie PO) przegłosowano zakończenie dyskusji na temat celowości przeprowadzenia konkursu architektonicznego na mający powstać na ul. Mrówczej obiekt użyteczności publicznej – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Następnie radni odrzucili projekt stanowiska przygotowanego przez Klub radnych Razem Dla Wawra nt. przeprowadzenia konkursu architektonicznego – 10 radnych było za, 10 przeciw (wszyscy z PO + A. Ojer), 2 radnych PiS wstrzymało się od głosu (S. Kacprowicz i J. Debert).

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to nowa wawerska inwestycja, w której miałyby się znaleźć m.in. sporej wielkości żłobek, oraz placówki wsparcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To byłby ważny, średniej wielkości obiekt publiczny w centralnym miejscu Wawra. Na „prace przygotowawcze” w dzielnicowym budżecie zarezerwowano do końca 2022 roku 3,5 mln złotych.

Zlekceważono zarządzenie?
Zarząd oraz przedstawiciele koalicji rządzącej w Radzie Dzielnicy nie chcą konkursu, forsując argument braku czasu i związanego z tym niebezpieczeństwa utraty finansowania zewnętrznego. Jednak zgodnie z Zarządzeniem nr 1758/2017 prezydenta m.st. Warszawy z dn. 15 XI 2017 roku „Ustala się, aby budowa lub przebudowa obiektów publicznych, w szczególności: (…) inwestycji w przestrzeni publicznej realizowanych za pomocą środków publicznych (…) przygotowywane były w drodze konkursu (…)”. Tryb konkursowy dotyczy zwłaszcza obiektów i przestrzeni publicznych o szczególnej randze ogólnomiejskiej lub dzielnicowej, zaś jako jedyny ew. powód rezygnacji z trybu konkursowego wymieniono w Zarządzeniu „niski wpływ na otocznie i lokalną społeczność”. Zarząd Dzielnicy najprawdopodobniej wystąpił już o odstępstwo do warszawskiego Biura Architektury. Ciekawi jesteśmy uzasadnienia takiego wniosku.

Wstępny projekt funkcjonalno-użytkowy kompleksu CAM został przygotowany w 2019 roku. (Co się wydarzyło przez ostatni rok?) W ulotce prezentacyjnej Urzędu wyraźnie potwierdzono 12 miesięczny cykl wykonawczy. W zupełnie normalnym trybie przygotowań, gdyby zakasać rękawy już dzisiaj, zwycięzca koncepcji mógłby zostać wyłoniony w trybie konkursowym w 6 miesięcy. Kolejne 4-6 miesiące zajęłoby przygotowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysów. Za rok od dzisiaj można więc budować, a za 2 lata przecinać wstęgę.

Trudno przecenić publiczną dyskusję, która przy tej okazji by się odbyła – przed, w trakcie i długo po ogłoszeniu wyników konkursu – nt. wawerskiej architektury oraz np. funkcji obiektów publicznych dla dzieci i seniorów.

Dyskusja publiczna i transparentność
Kapituła konkursu, w skład której weszliby np. przedstawiciele SARP, BAiPP, Ratusza, Rady Dzielnicy, Rady Osiedla, Rady Seniorów, itp… wyłoniłaby (po zaciętej i merytorycznej dyskusji) najpiękniejszy, najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny projekt.

Dobry projekt wyłoniony w otwartym i transparentnym konkursie to wielka promocja Wawra na terenie Warszawy, to twórczy ferment w środowisku projektantów, krytyków architektury, sąsiednich samorządów i środowisk miejskich. To nowy wizerunek Urzędu Dzielnicy oraz Zarządu. Słowem – transparentność, dojrzały mecenat, wysoko podnoszona poprzeczka dla inwestycji kształtujących ład dzielnicy. Aktywizacja wokół tego zamierzenia lokalnych środowisk to trudna do przecenienia wartość – kolejna cegiełka w żmudnym budowaniu świadomego własnej podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego. Jednak dyskusji nie było. Konkursu też ma nie być.

Radni SRdW nie poddają się
A może jednak? W dniu 11 grudnia Klub Radnych Razem dla Wawra przesłał na ręce dyrektorki warszawskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marleny Happach pismo z prośbą o poparcie naszych starań o przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Pismo w podobnym tonie zostało wysłane również do zastępcy prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego. Mamy nadzieję, że poruszymy tym sposobem szersze kręgi decydentów i pomożemy Zarządowi Dzielnicy na podjęcie jedynej słusznej decyzji. Deklarujemy jako Stowarzyszenie pomoc. Wszystko dla dobra nas – mieszkańców.

Pamiętajmy, że mający powstać kompleks Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to pierwszy taki ośrodek budowany od podstaw, który będzie służył nie tylko wawerczykom, ale również wszystkim mieszkańcom prawobrzeżnej Warszawy. Tym bardziej więc powinniśmy dbać o wizerunek tego miejsca, naszej dzielnicy. Jesteśmy przekonani, że formuła konkursu architektonicznego to najlepsze co mogłoby się wydarzyć w tej sprawie, a czasu pozostało wystarczająco dużo.