Dom-Zofii-Brógowej-przy-ul.-H.-Dąbrowskiego.-Widok-od-strony-ogrodu.-Stan-z-lat-50-tych-ub.w.-fot.-Bolesław-Albiński.

Autor: , Osiedle: Data: .