Nie śpij, bo Cię okradną…

Autor: , Osiedle: Las Data: .

Wielu z nas decydując się na zamieszkanie w Wawrze kierowało się m.in. powszechną opinią cichej i bezpiecznej dzielnicy, położonej z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a jednak wciąż na tyle blisko, by nie spędzać sporej porcji życia w samochodzie na codziennych dojazdach do szkoły czy pracy. Jednak wraz z napływem kolejnych mieszkańców krajobraz oraz realia „Zielonej dzielnicy” zmieniły się bezpowrotnie, zatracając stopniowo wizerunek bezpiecznego miejsca. Gęstniejąca zabudowa, anonimowość, rozluźnienie relacji sąsiedzkich, wzrost zamożności obywateli – wszystko to sprawiło, że staliśmy się celem specjalizujących się we włamaniach do mieszkań oraz kradzieżach pojazdów grup przestępczych.

W hierarchii potrzeb Abrahama Masłowa, bezpieczeństwo jest wymieniane na drugim miejscu, zaraz za podstawowymi potrzebami życiowymi. W naszej dzielnicy Wawer te dwie najważniejsze potrzeby kształtują nasz byt wystarczająco dosadnie i bez cudzysłowu. Nie inaczej było do niedawna w uchodzącym za enklawę spokoju i bezpieczeństwa osiedlu Las, gdzie kradzieże i włamania zdarzały się incydentalnie. Od pewnego czasu nasi mieszkańcy z przerażeniem obserwują eskalację przestępczości, której stali się ofiarami.

Z przekazanych przez Komendanta Komisariatu Policji dla Dzielnicy Wawer danych statystycznych wynika, iż w latach 2017-2018 z terenu Osiedla Las skradziono 18 pojazdów, a w kolejnych latach 2019-2020 odnotowano wzrost kradzieży do 23 pojazdów. Zatrważająca okazała się również skala kradzieży z włamaniami, których w ostatnich czterech latach zgłoszono 36. Niestety w obecnym roku pojawił się kolejny problem w postaci kradzieży kół samochodowych, a z przekazanych przez Policję informacji wynika, iż do końca marca bieżącego roku było ich już 3, kolejne skradziono 26 kwietnia …

Jak to bywa ze statystyką – nie ukazuje ona pełnego obrazu problemu, a tylko niewielki wycinek. Brak jest w niej choćby informacji o samych próbach włamań czy kradzieży aut. O tych próbach, przeganianiu spłoszonych złodziei, coraz częściej piszą mieszkańcy na stronach serwisów społecznościowych ostrzegając się wzajemnie i prosząc o czujność. Amatorów cudzej własności nie odstraszają już nawet zamknięte osiedla, coraz powszechniejsze systemy monitoringu, czy zakładane przez właścicieli prywatnych posesji dodatkowe zabezpieczenia.

Fot. Julian Podpora

Temat bezpieczeństwa w naszej dzielnicy oraz w samym osiedlu Las przedstawiony został w dniu 24 marca podczas obrad Komisji Społecznej z udziałem Policji oraz Zarządu Dzielnicy Wawer. Wzbudził on ożywioną dyskusję, a problem narastającej przestępczości uznano za ważny i priorytetowy. Według przedstawicieli Policji rozwiązaniem, które mogłoby pomóc mieszkańcom i wydatnie zwiększyłoby bezpieczeństwo jest objęcie osiedla Las miejskim monitoringiem. Uznano, że ze względu na specyficzną, niezbyt gęstą siatkę dróg wewnętrznych osiedla (jedynie kilka ulic wjazdowych i wyjazdowych), przy niewielkim nakładzie środków istniałaby możliwość znacznego poprawienia bezpieczeństwa, a tym samym przywrócenia spokoju mieszkańców o ich mienie.

Pierwsze efekty dyskusji o bezpieczeństwie, które odczuli (i zauważyli) mieszkańcy Lasa to wzmożone partole policji w godzinach późnowieczornych i nocnych, gdy zamiera wszelki ruch i uaktywniają się złe moce. Również lokalna społeczność nie zamierza biernie obserwować rozwoju sytuacji i coraz głośniej słyszy się o pomyśle stworzenia „patroli sąsiedzkich”. Mimo chwalebnej reakcji Policji oraz inicjatywie społecznej, należy pamiętać, iż są to działania doraźne, ograniczone środkami finansowymi i kadrowymi oraz prywatnym czasem mieszkańców.

Fakt kradzieży samochodów, czy włamań do domów, nie jest odosobnionym problemem wybranych osiedli, w związku z tym wystosowaliśmy pismo do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o zwrócenie uwagi na obecną sytuację i podjęcie działań, które znów przywrócą Dzielnicy Wawer status najspokojniejszego miejsca na mapie Warszawy lub przynajmniej zmniejszą obawy mieszkańców o swój dobytek oraz zapewnią spokojny sen w nocy i wypoczynek na wakacjach.

Mając na uwadze, iż bezpieczeństwo każdego z nas jest bezpieczeństwem nas wszystkich, mamy nadzieję, iż ten krótki artykuł będzie zaczątkiem szerszej debaty na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy oraz metod ich sfinansowania. W tym celu na łamach niniejszej gazety chcielibyśmy zaprosić pozostałe Rady Osiedli do podjęcia dyskusji w tej sprawie i finalnie wystosowania wspólnego stanowiska do władz dzielnicy oraz miasta, gdyż tylko działając razem jesteśmy w stanie coś zmienić.

Rada Osiedla Las