Co dalej w sprawie rond na Kadetów?

Autor: , Osiedle: Las Data: .

W ramach posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer w dniu 11 października br. omawiane były inwestycje na terenie dzielnicy Wawer, które są realizowane lub też są dopiero zaplanowane do zrealizowania przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM). Jednym z najbardziej intensywnie omawianych tematów była sprawa budowy dwóch rond w ulicy Kadetów. Mimo oczywistej dla wszystkich konieczności powstania obydwu tych rond, historia ich budowy ciągnie się już kilka lat i w dalszym ciągu nie jest pewne kiedy się zakończy.

Ulica Kadetów. Fot. Rafał Czerwonka

Aktualny status projektu budowy rond na Kadetów przedstawiała na posiedzeniu Komisji Rozwoju Pani Renata Kuryłowicz – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Wyjaśniła, że opóźnienie wynika między innymi z wadliwości decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), odnośnie których interweniował Wojewoda Mazowiecki. Problemem była też kwestia wywłaszczeń i dodatkowych roszczeń z tym związanych w związku z pozostawaniem niewielkich działek (tzw. resztówek) po wdrożeniu projektowanych podziałów geodezyjnych. Według relacji przedstawiciela ZDM-u wszystkie te kwestie zostały już wyjaśnione, a inwestor dysponuje już wymaganymi oświadczeniami właścicieli o dysponowaniu gruntami, a odpowiednie wnioski o wykupy zostały już złożone. Dokonano w związku z tym także niewielkich poprawek w projekcie technicznym.

To jednak nie oznacza, że nie ma już żadnych przeszkód w przebudowie ul. Kadetów. Wybrany do realizacji tej przebudowy wykonawca zgłosił roszczenie, które opiewa na ponad 30% kwoty, na którą podpisana została umowa. Pani dyrektor Kuryłowicz wyjaśniała, że nie jest możliwe usprawiedliwienie tak ogromnego roszczenia tylko i wyłącznie wzrostem cen i usług w czasie od podpisania umowy, w związku z czym umowa ta zostanie unieważniona i rozpisany będzie nowy przetarg na wybór wykonawcy. Wszystko miałoby się odbyć w sposób polubowny tj. miasto zapłaciłoby obecnemu wykonawcy za zrealizowane zadania, zwracając też wszystkie koszty, aby zapobiec ewentualnym roszczeniom ze jego strony.

Trwają też w dalszym ciągu uzgodnienia z gestorami poszczególnych sieci, w tym sieci energetycznej – według informacji ZDM-u nie zostało to jeszcze ukończone, a aktualny wykonawca miał takie uzgodnienia poczynić do połowy października br.

Nie są też ostatecznie znane wymagania co do planowanej organizacji ruchu podczas trwania budowy rond. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym stoi na stanowisku, że prace budowlane powinny być wykonywane tylko i wyłącznie w okresie wakacyjnym, ale ZDM czeka tutaj na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Na zakończenie dyskusji o budowie rond na Kadetów usłyszeliśmy od dyrektor Kuryłowicz z ZDM-u, że jeśli uda się jak najszybciej ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, to jest absolutnie oczywiste, że w wakacje 2022 roku ronda na Kadetów zostaną wykonane. Jak Państwo sądzicie – uda się?