Co nowego na ulicach Aleksandrowa?

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Data: .

O problemach związanych z aleksandrowskimi ulicami, często dotyczących bezpieczeństwa, informowali – a czasem alarmowali – mieszkańcy i radni osiedla. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia dużych, znaczących inwestycji, które póki co nie są planowane, ale też spraw drobniejszych, które również wiążą się z bezpieczeństwem i komfortem korzystających z ulic mieszkańców.

Odwodnienie rejonu ul. Szulczyka, zalewanej na odcinku od ul. Kociej w kierunku północnym, ma być wykonane w tym roku. Aktualnie ogłoszony jest przetarg, a po wyłonieniu wykonawcy podpisanie umowy na roboty budowlane jest wstępnie planowane na przełom kwietnia i maja, co przy terminie realizacji 120 dni oznacza spodziewane zakończenie prac na przełomie sierpnia i września b.r.

Progi zwalniające na ul. Zagórzańskiej zostały zamontowane na odcinku od ul. Porośle do okolic Niecodziennej. Zanim stwierdzimy, że powstały niepotrzebnie – zwróćmy uwagę, jak utrudniona jest na tym odcinku bezpieczna komunikacja piesza i samochodowa. Jezdnia ma tylko ok. 3,5 m szerokości, pobocza są bardzo wąskie albo nie ma ich w ogóle. Mieszkańcy zgłaszali uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo. W okolicy przybywa domów, a razem z nimi: pieszych, samochodów i ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze. Potrzeby ulicy Zagórzańskiej związane z bezpieczeństwem mieszkańców zgłaszałem drogą formalną blisko rok temu.

Jeden z progów zwalniających ruch na ul. Złotej Jesieni. Fot. Michał Mroziński

Kompleksowa przebudowa ulicy na odcinku od ul. Porośle do końca istniejącej zabudowy, łącznie z wykonaniem chodnika, poszerzeniem jezdni i poprawą oświetlenia (o czym niżej) nie jest aktualnie planowana ze względów finansowych. Być może dopiero uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi szczegółowo przyszły układ drogowy Aleksandrowa, stanie się solidniejszym uzasadnieniem do przebudowy drogi. W aktualnych planach jest natomiast wykonanie docelowo łącznie 8 progów na odcinku od Izbickiej do granicy zabudowy.

Mieszkańcy zwracali uwagę na niewystarczające oświetlenie ul. Zagrzórzańskiej na odcinku od ul. Izbickiej w kierunku granicy miasta. Słupy z lampami stoją bowiem w pewnym oddaleniu od drogi i nie zapewniają odpowiedniego oświetlenia. W tym roku planowana jest tylko budowa nowego oświetlenia na końcowym odcinku ulicy, w przybliżeniu od numeru 68 do 85.

Progi zwalniające na ul. Złotej Jesieni nie zostaną zlikwidowane. Zostały zamontowane w 2018 roku na odcinku ponad 500 metrów. Są to progi typu wyspowego, uważanego za jeden z bardziej niedogodnych dla użytkowników dróg. Nie powstały bez przyczyny, ale na ich uciążliwość skarżyli się nie tylko kierowcy. Mieszkańcy sąsiednich domów zwracali uwagę na huk i drgania wywoływane przez najeżdżające na progi ciężarówki i autobusy. Sprawa była zgłaszana z prośbą o ich zmianę. O aktualną informację w tej sprawie zwróciłem się Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Okazuje się, że nie jest planowana zmiana organizacji ruchu w zakresie progów. Natomiast Zarząd Dróg Miejskich ma przy okazji napraw wymieniać progi wykonane z elementów prefabrykowanych na progi z kostki betonowej.