Kocie schronisko

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: .

W Wawrze przy ul. Wał Miedzeszyński 76 powstanie schronisko dla kotów. Będzie filią schroniska na Paluchu, w którym rozbudowa kociarni jest niemożliwa i niewskazana. Temat schroniska był omawiany na dzielnicowej Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu 14 czerwca. Obecna była m.in. dyrektor miejskiego Biura Ochrony Środowiska Dorota Jedynak, któremu podlega schronisko.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest ustawowym obowiązkiem gminy. Miasto dysponuje schroniskiem na Paluchu o powierzchni 3ha, z czego należy do niego tylko 1ha, reszta jest dzierżawiona od lotniska. Konieczność budowy nowej kociarni wynika przede wszystkim z potrzeby stworzenia odpowiedniejszych warunków bytowania dla zwierząt oraz warunków pracy dla ludzi. Rozbudowa w obecnym miejscu jest niemożliwa właśnie ze względu na warunki. Szczekanie psów wpływa na kondycję psychiczną kotów. Przekłada się to na kwestie behawioralne i zdrowotne, co ma znaczenie przy znalezieniu dla zwierząt nowego domu. Dodatkowo zaostrzane są przepisy związane np. z wielkością klatek. Jednocześnie budowa filii dla kotów wymaga mniejszego terenu niż budowa nowej filii dla psów.

Od dawna trwały poszukiwania nowego miejsca, spełniającego kryteria pod schronisko. Zgodnie z przedstawionymi informacjami lokalizacja przy Wale Miedzeszyńskim jest optymalna. Działka jest otoczona lasem, zachowuje odpowiednią odległość od zabudowy mieszkaniowej – wymóg ustawowy to 150 metrów. Schronisko ma nie być uciążliwe dla otoczenia. W dobrych warunkach koty zachowują się cicho. Duża liczba zwierząt nie będzie powodować wyczuwalnych w okolicy uciążliwych zapachów, zwierzęta mają przebywać w wolierach oraz salach i nie będą biegać swobodnie. Śmieci będą przechowywane w odpowiedni sposób i  będą regularnie wywożone, a działalność weterynaryjna na miejscu ma podlegać odpowiedniej kontroli i utrzymaniu. Schronisko również ma ustawowy obowiązek sterylizacji kotów.

Czerwoną obwódką – porawdopodobne miejsce pochówków na zapomnianym cmentarzu.
Żółtą obwódką – działka miejska przeznaczona pod budowę schroniska dla kotów. Źródło: Google Maps.

Działka o powierzchni 2 tys. m2 jest własnością miasta. Wydane dla niej warunki zabudowy przewidują 70% powierzchni biologicznie czynnej. Zastosowane mają być rozwiązania prośrodowiskowe, zmieści się może również salka edukacyjna. Według zaprezentowanych wyjaśnień nie jest możliwe albo opłacalne przeznaczenie jej pod inwestycje dzielnicowe, np. przedszkole bądź budynek komunalny. Przygotowywane są założenia do konkursu architektonicznego dla schroniska, finalizacji mamy się spodziewać za ok. 2,5 roku.

Kształt działki wraz z istniejącymi na niej zabudowaniami – częściowo pozostałościami olęderskiej placówki. Źródło: UD Wawer