Jubileuszowe spotkanie w klasztorze

Autor: , Osiedle: Marysin Data: .

2022 to jubileuszowy rok 100-lecia Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Z tej okazji 25 czerwca 2022 roku siostra przełożona Christella Skwarek zorganizowała w marysińskim klasztorze przy ul. Kościuszkowców spotkanie, na którym m.in. historyk zgromadzenia siostra Fidelia Janas wygłosiła wykład o genezie Zgromadzenia. Następnie, przybyli na spotkanie goście zwiedzili klasztor, kościół oraz wystawę historyczną, której ekspozycję tworzyło dziesięć tablic informacyjnych poświęconych roli jaką odegrały w ciągu ostatnich stu lat siostry Felicjanki w historii Kościoła, narodu polskiego, Warszawy – ze szczególnym uwzględnieniem Wawra. Zaproszeni goście mieli także możliwość zwiedzenia przyklasztornej szkoły i świetlicy.

Głównym obszarem działalności sióstr była zawsze oświata oraz pomoc bliźniemu. Stąd też, nieopodal klasztoru, znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz świetlica dla dzieci, a przy niej usytuowany jest także punkt pomocy dla ubogich. Tam także wydawane są posiłki oraz udzielana jest pomoc materialna potrzebującym. Tutejsze siostry mocno zaangażowały się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy goszcząc ich i pomagając na wszelkie sposoby.

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek zostało założone w Warszawie przez bł. Marię Angelę Truszkowską w 1855 roku jako odpowiedź na wołanie najbardziej potrzebujących. Po kasacie w 1864 r. Zgromadzenie odrodziło się w Krakowie i dynamicznie rozwijało w Galicji, a także wśród amerykańskiej Polonii. Dnia 4 października 1922 r. została erygowana główna siedziba sióstr Felicjanek w Wawerskich Glinkach (obecnie Marysin Wawerski) jako wotum wdzięczności za powrót felicjanek do Warszawy i przywrócenie Ojczyźnie niepodległości.

Kościół w końcu lat 30-tych XX wieku. Ze zbioru sióstr Felicjanek.

W okresie międzywojennym przy zakonie zaczęły funkcjonować szkoły: średnia i powszechna oraz internat dla dziewcząt. W 1929 r. rozpoczęto budowę kościoła zakonnego, którą zakończono ostatecznie w 1939 r. Kościół udostępniono także dla okolicznych mieszkańców.

Grupka ludzi na tle kościoła. Kościół lata 30/40. Ze zbiorów rodzinnych Tadeusza Brodowskiego

Wybuch wojny oraz okres okupacji był dla felicjanek czasem wielkich wyzwań. Podziemia świątyni stały się schronieniem dla wielu mieszkańców Warszawy uciekających przed bombardowaniami.

15 września do Marysina wkraczają oddziały niemieckie zajmując część klasztoru. 22 września 1939 kościół wizytuje Adolf Hitler, Erwin Rommel oraz Heinrich Himmler. Z wieży kościoła obserwują broniącą się Warszawę. W tym samym czasie spod kościoła prowadzony jest intensywny ostrzał artyleryjski pobliskiego Grochowa, który dzielnie broni płk. Stanisław Sosabowski. Po rozpoczęciu okupacji klasztor natychmiast włączył się w nurt działań podziemnych. Prowadzony przez siostry w Wawrze sierociniec stał się azylem dla ukrywanych dzieci żydowskich a często także i ich rodziców. Z pomocy sióstr korzystał także dr Janusz Korczak z dziećmi z pobliskiej kolonii „ Różyczka ”. W tym okresie klasztor stał się centrum życia społeczno – kulturalnego oraz tajnego nauczania.

10 września 1944 r. oddziały Armii Czerwonej wraz z 1 Armią Wojska Polskiego wyparły Niemców z Wawra. Okupione to zostało niestety znacznym zniszczeniem kościoła. W klasztorze zakwaterowali się polscy żołnierze i przebywali tam aż do stycznia 1945 r., przeżywając razem z siostrami ciężki ostrzał wieży, którą na prośbę siostry przełożonej wysadzili 28 listopada 1944 r.

Żołnierze z Armii Czerwonej na tle zniszczonego kościoła 12 września 1944r. Żródło RGAKFD

Okres powojenny to czas odbudowy kościoła, który z przerwami trwał do 2008 r. Odebrany przez komunistyczne władze budynek szkolny Felicjanki odzyskały w 1989 r. Po remoncie w latach 90-tych na nowo zostały otwarte szkoła oraz przedszkole.

Obecna działalność sióstr Felicjanek nie ogranicza się do samej Warszawy i Polski. Dużym osiągnięciem zgromadzenia jest np. cykliczny wzrost ilości placówek w Kenii, w Afryce.

Życzymy naszym siostrom wszystkiego najlepszego z okazji Jubileuszu oraz samych sukcesów w działalności w przyszłych latach. Czytelników natomiast zapraszamy do odwiedzenia historycznej ekspozycji, która mieści się obok wejścia do klasztoru od strony ul. Kościuszkowców.