Kiedy plan dla osiedla?

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Data: .
Ulica Polany w Aleksandrowie, skrzyżowanie z ulicami Zapole i Od lasu. Fot. M. Mroziński

Dokładnie rok temu, w październiku 2021, uchwałą Rady m.st. Warszawy dokonano podziału miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Aleksandrowa na część północną i południową. Granica dwóch części przebiega w przybliżeniu na osi ulic Porośle – Szulczyka – Leśnych Zwierząt. Celem podziału było niezależne procedowanie dwóch planów i tym samym sprawniejsze ich uchwalenie.

Obecnie w części południowej waży się kwestia rozbudowy cmentarza po południowej stronie ul. Złotej Jesieni. Planowany obszar cmentarza został zmniejszony po negatywnym zaopiniowaniu przez inspekcję sanitarną, która jeszcze w październiku ma wydać ponowną decyzję w tej sprawie. Część południowa jest także w trakcie wniosków odlesieniowych, tzn. oczekuje na decyzję Marszałka Województwa w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Możemy już teraz przewidzieć, że zgody na odlesienia pod zabudowę mieszkaniową nie zostaną wydane. Według informacji z BAiPP, ze względu na toczące się procedury trudno dokładnie określić, kiedy projekt części południowej zostanie wyłożony do publicznego wglądu, ale mile widzianą perspektywą jest styczeń przyszłego roku.

Projekt części północnej nie został natomiast jeszcze przygotowany przez projektanta. Szczegółowo z przebiegiem granicy części północnej i południowej można się zapoznać na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce plan Warszawy / plany zagospodarowania.