Co nowego nad Czarnym Stawem?

Autor: , Osiedle: Międzylesie Radość Data: .

Kto, co i dlaczego?

Nadleśnictwo Celestynów które nadzoruje radościański fragment Mazowieckiego Parku Krajobrazowego , na organizowaną w sobotę 22 kwietnia akcję sadzenia lasu zaprosiło za pośrednictwem mediów społecznościowych mieszkańców.

 W grudniu ub.r., wzdłuż drogi gruntowej wiodącej od ul. Patriotów na wschód do Czarnego Stawu, Nadleśnictwo Celestynów rozpoczęło przebudowę lasu metodą rębni częściowej gniazdowej. Warunki siedliskowe (dość żyzne siedlisko) oraz zły stan zdrowotny brzóz tu rosnących, wymagały zmiany składu gatunkowego drzewostanu. Przy okazji przebudowy tego fragmentu radościańskiego lasu odsłonięto naturalny podrost dębowy i pozostawiono grupę sosen, która zostanie na tym terenie do naturalnej śmierci. Pierwotnie brzoza zajmowała tu 90% powierzchni, a resztę sosny i inne gatunki, natomiast po zakończeniu prac skład lasu będzie dopasowany do siedliska – 70% zajmie sosna, 20% – dęby, a 10% – brzozy, jawory i lipy. Łącznie  jest tu miejsce dla  około 6 tys. sadzonek.

Nowy las będzie rósł wzdłuż drogi pożarowej, której budowa budziła ostatnio sporo emocji. Droga powstała na istniejącym w tym miejscu dawnym szlaku, którego przebieg wytyczali jeszcze zarządcy majątku rodziny Branickich. Znaczenie ochronne tego traktu nabiera coraz większego znaczenia z uwagi wzrost zagrożenia ogniem przez intensywny ruch rekreacyjny i zabudowę osiedlową, sukcesywnie „wcinającą się” w lasy prywatne  należące do otuliny parku.

Droga pożarowa.

Droga, o której mówimy, jest tzw. „dojazdem  pożarowym” o szerokości nawierzchni „na prostej” 3,5 m, a z poboczami 5,0 m. Co ok. 300 m lokalizowane są miejsca umożliwiające swobodne mijanie się pojazdów. Obok niektórych mijanek zlokalizowano place do czasowego składowania surowca drzewnego. Zjazdy na drogi wewnętrzne są utwardzone i poszerzone tak, aby mogły zawracać tam pojazdy. Powstanie także plac manewrowy przy Czarnym Stawie. Drogi i zjazdy są dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów. Wykonane są je z grubej warstwy kruszywa łamanego, zaś wierzchnią warstwę stanowi drobne kruszywo dolomitowe. Gładka i przyjemna nawierzchnia zachęca do spacerów. Na drodze nie będzie kałuż, gdyż jej warstwy są przepuszczalne. Ruch pojazdów silnikowych będzie możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy o lasach. Na krańcach drogi ustawione będą znaki „zakazu wjazdu” lub rogatki (szlabany).

Także rekreacja

Drogi leśne wtapiają się w otoczenie już po kilku miesiącach. Uszkodzone podczas prac pobocza oraz miejscowo ściółka leśna szybko obrastają roślinnością. Zazwyczaj bagniste, podmokłe i wyboiste dukty leśne – zmieniają się po takich przebudowach w szerokie, słoneczne deptaki i zachęcają do obcowania z naturą. Chętnie wykorzystywane przez spacerowiczów (także z wózkami), osoby chodzące z kijkami, biegaczy, rowerzystów. Główną zaletą leśnych dróg jest ich równa i twarda nawierzchnia no i niepodważalne okoliczności przyrody…

Po zakończeniu budowy drogi – w porozumieniu z  Dzielnicą  – planowane jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej o elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery. Rozważane jest też utworzenia wokół Czarnego Stawu przestrzeni do rekreacji i wypoczynku. Głównym inicjatorem tych działań jest Dzielnica Wawer. Należy przy tym pamiętać, że inwestycje to jedno, ale potem  niezbędne jest ciągłe ponoszenie kosztów sprzątania, konserwacji i napraw urządzeń, gdyż Nadleśnictwo ze swojej strony udostępni jedynie grunt leśny.

Inne przykłady dróg leśnych w Nadleśnictwie

a) Przedłużenie ul. Andriollego w Otwocku (w kierunku rezerwatu Torfy) wraz z dalszym odcinkiem prowadzącym do wsi Regut o łącznej długości ponad 5,6 km. Jest ona codziennie wykorzystywana przez setki spacerowiczów, rowerzystów lub trenujących inne sporty. Obszar kompleksu leśnego leśnictwa Torfy, przylegający m.in. do tych dróg udostępniony jest do korzystania w ramach programu „Zanocuj w lesie”;

b) Droga leśna w Zabieżkach, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu Czarci Dół;

c) Droga leśna w Celestynowie prowadząca do Centrum Edukacji Leśnej wraz z zespołem urządzeń turystycznych (wiaty, stoliki, stojaki na rowery) i ścieżką zdrowia wybudowanych w ramach programu AUL „Aktywne udostępnianie Lasu”;

d) Droga leśna w Celestynowie w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt – w weekendy użytkowana przez wolontariuszy wyprowadzających psy na spacery.