Mniej projektów w budżecie partycypacyjnym w osiedlu Zerzeń

W drugiej już edycji budżetu partycypacyjnego (tym razem na 2016 rok) zgłoszonych zostało mniej projektów w osiedlu Zerzeń niż rok wcześniej. Wtedy mieszkańcy osiedla głosowali nad 12 projektami w tym osiedlu, tym razem do kolejnego etapu tj. do etapu urzędniczej weryfikacji przeszło tylko 8 projektów. Czyżby poszczególnie autorzy projektów zniechęcili się tym, iż rok wcześniej wygrał projekt związany ze szkołą podstawową nr 109 przy Przygodnej?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: ,

W drugiej już edycji budżetu partycypacyjnego (tym razem na 2016 rok) zgłoszonych zostało mniej projektów w osiedlu Zerzeń niż rok wcześniej. Wtedy mieszkańcy osiedla głosowali nad 12 projektami w tym osiedlu, tym razem do kolejnego etapu tj. do etapu urzędniczej weryfikacji przeszło tylko 8 projektów. Czyżby poszczególnie autorzy projektów zniechęcili się tym, iż rok wcześniej wygrał projekt związany ze szkołą podstawową nr 109 przy Przygodnej? Ja w każdym razie próbuję swoich sił w osiedlu Zerzeń składając dwa projekty związane z ulicą Cylichowską.

Oto wszystkie projekty zerzeńskie:

nazwa projektu koszt
Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu      50,000.00 zł
Łąka kwietna dla Zerzenia – EKO MIASTO        3,960.00 zł
Bezpieczny Zerzeń      76,000.00 zł
Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze      29,500.00 zł
Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze      14,000.00 zł
Ścieżka rowerowa przy ul. Trakt Lubelski od. ul. Kadetów do ul. Zwoleńskiej    520,000.00 zł
Chodnik do cmentarza na Cylichowskiej      25,000.00 zł
Bezpieczna Cylichowska      82,000.00 zł

Jeden z projektów do chwili publikowania tego wpisu ma zresztą oszacowany koszt na kwotę 520,000zł – czyżby jedno zero za dużo?

Opisy projektów prezentują się następująco:

Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu

Siłownia usytuowana na polanie w lesie w pobliżu ulicy Trakt Lubelski.
Zakup i montaż sprzętu;drabinka,twister,rowerek,orbitek,wioślarz,wyciskacz siedzący

Łąka kwietna dla Zerzenia – EKO MIASTO

Projekt ma na celu stworzenie zgodnie z wytycznymi ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 100 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek zwierząt i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Łąki są ponadto ekonomiczne i ich utrzymanie jest tańsze niż trawników. Aby zachęcić Mieszkańców do partycypacji i aktywności projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska i Mieszkańcami dzielnicy. Podobnie jak w przypadku siłowni plenerowych. Konkurs przeprowadzony na stronie internetowej urzędu gminy i/lub strony facebook zakłada: -Zaproponowanie sześciu lokalizacji w obrębie rejonu głosowania (trzech przez Urzędników i trzech przez mieszkańców- wybór na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia) -Analiza lokalizacji aby wypełniały spełniały wymagania -Wybór poprzez głosowanie -Ogłoszenie zwycięzkiej lokalizacji Konkurs powinien odbyć się w styczniu 2016 aby można było zrealizować projekt w tym roku. Dokładna lokalizacja nie jest wyszczególniona ze względu na problemy z określeniem własności gruntów na tym obszarze i zmian które mogą nastąpić podczas roku 2015. Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinna znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być mosiężna na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole. Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. Przy wykonywaniu łąki należy się trzymać wytycznych zawartych w załączniku. Łąki kwietne są dość trudne do wykonania dlatego warto ich wykonanie konsultować ze specjalistami. Mieszanka powinna zawierać większość roślin pozyskanych z rejonu Mazowsza aby zachować lokalny charakter.

Bezpieczny Zerzeń

Wystarczą niewielkie zmiany na wskazanym odcinku Wału Miedzeszyńskiego, aby mieszkańcy kilku osiedli Zerzenia byli bardziej bezpieczni w otoczeniu swoich domów. Do osiedli dojeżdżamy drogą wewnętrzna biegnąca za ekranami dźwiękochłonnymi. Jest to jedyna wolna od zabudowy przestrzeń w pobliżu naszych dość ciasnych osiedli. Wąski chodnik, kilka połaci nierównego trawnika, nieliczne drzewa, nieco zaniedbane oczka wodne. Przechodzimy tędy codziennie w drodze do szkoły i do pracy. W dni wolne staramy się wykorzystać tę niewielką przestrzeń do niewydumanej rekreacji – spacerów z dziećmi i z czworonogami, jazdy na rowerach, gry w piłkę na trawie.

Nie oczekujemy rewitalizacji tej przestrzeni: postawienia ławek, nasadzenia drzew czy uregulowania oczek wodnych. To byłoby wspaniałe, jednak nasza potrzeba jest na zupełnie podstawowym poziomie. Chcielibyśmy być i czuć się bezpieczniejsi. Niestety nadmierny ruch samochodowy na drodze dojazdowej do osiedli bardzo ogranicza bezpieczeństwo. Istniejąca w tym miejscu organizacja ruchu zupełnie niepotrzebnie skazuje dziesiątki, a nawet setki aut dziennie na poruszanie się drogą wewnętrzną. A mogłoby być inaczej.

Na wysokości studia ATM jest skrzyżowanie (możliwość skrętu w lewo) z zakazem zawracania. Skręcając w lewo de facto ląduje się na drodze wewnętrznej wzdłuż Wału. Wielu kierowców w ten sposób zawraca w kierunku centrum miasta. Pokonują drogą wewnętrzną kilkaset metrów, by znów wyjechać na Wał Miedzeszyński. Wiele aut łamie zakaz i zawraca pomimo znaku. Gdyby nie to, ruch na drodze wewnętrznej były jeszcze większy. Zawracanie średniej długości auta osobowego w tym miejscu nie jest trudne.

Dla wspólnego bezpieczeństwa proponujemy:
1. Ograniczenie lub usunięcie zakazu zawracania na wskazanym skrzyżowaniu (zawracający nie musieliby jechać drogą wewnętrzną);
2. Zmianę wyjazdu z drogi wewnętrznej na Wał Zawadowski (przy ul. Bronowskiej, na wysokości numeru 426) aby pełnił tez rolę zjazdu z trasy na drogę wewnętrzną (mieszkańcy kilku osiedli mogliby 1 km pokonywać ulicą, a nie drogą wewnętrzną);
3. Naprawę zniszczonych ograniczników prędkości na odcinku ok 1 km.

Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze

Projekt przewiduje zainstalowanie 7 słupów oświetleniowych na terenie dwóch ogólnodostępnych boisk szkolnych oraz placu zabaw dla dzieci przynależących do Szkoły nr 109 przy ul. Przygodnej 2. zainstalowanie oświetlenia ma na celu zwiększenie ogólnodostępności obiektów poprzez wydłużenie czasu użytkowania do godziny 21.00

Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze

Projekt przewiduje zainstalowanie systemu monitorującego zewnętrzną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do szkoły) Szkoły nr 109 przy ul. Przygodnej 2.

Ścieżka rowerowa przy ul. Trakt Lubelski od. ul. Kadetów do ul. Zwoleńskiej

Projekt zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej przy ul. Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Lucerny do ul. Zwoleńskiej. Miałoby to na celu wydłużenie istniejącej już ścieżki rowerowej przy ul. Kadetów oraz zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się wzdłuż Traktu Lubelskiego do kościoła, Szkoły Nr 109, przychodni rejonowej nr 5 itd. Od ul. Lucerny/ul. Kadetów.

Chodnik do cmentarza na Cylichowskiej

Projekt dotyczy budowy chodnika o szerokości ok. 2 metrów po południowej stronie ulicy Cylichowskiej tj. od Traktu Lubelskiego do parafialnego cmentarza rzymskokatolickiego w osiedlu Zerzeń.

Bezpieczna Cylichowska

Projekt dotyczy budowy odcinka chodnika po północnej stronie ulicy Cylichowskiej od ul. Kwiatów Polskich w kierunku wschodnim do końca zabudowy.
Projekt obejmuje również budowę czterech progów zwalniających:
– na wysokości działki nr 36 z obrębu 3-13-39
– na wysokości działki nr 54/25 z obrębu 3-13-40
– na wysokości działki nr 66/15 z obrębu 3-13-40
– na wysokości działki nr 66/33 z obrębu 3-13-40